Uppgörelser om kollektivavtal hösten 2021 – våren 2022

På den här sidan har vi samlat information om de uppgörelser om kollektivavtal som parterna på arbetsmarknaden uppnådde under den avtalsrörelse som inleddes hösten 2021 och pågick fram till våren 2022.

Den här sidan uppdateras inte längre.

Om du vill veta mer om den avtalsrörelse som inleddes hösten 2022, ska du klicka här.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat (hösten 2021 – våren 2022)

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Bilskollärare:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att lönerna och tabellönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i maj 2022. Avtalet är i kraft till 31.1.2024, men kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023 om parterna inte når en uppgörelse om lönerna för det andra året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Busspersonal (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän lönehöjning på 34 cent i timmen i februari. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Busstationer (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän lönehöjning på 28 cent i timmen i februari. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Kabinpersonalen på Finnair:
  AKT har den 16 februari 2022 godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs i januari 2023. Storleken på höjningen följer uppgörelserna inom teknologiindustrin och kemiska industrin. Därtill höjs lönerna inom de lägsta löneklasserna i juni 2022. Avtalet innebär också att vissa uppgifter som kabinpersonalen har varit tvungna att sköta på fritiden nu kan skötas på arbetstid. Uppgörelsen innebär att AKT avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Kabinpersonalen på Norra:
  Parterna har den 6 april 2022 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är i kraft till 31.1.2023 och därefter med ett år i taget om ingendera parten säger upp avtalet. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2 % i maj 2022. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lastbilsbranschen (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän lönehöjning på 34 cent i timmen i februari. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Serviceverkstäder (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän lönehöjning på 34 cent i timmen i februari. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Stuveribranschen:
  AKT har den 11 februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (9.2.2022–31.1.2023). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2 % i februari 2022 och med 0,15 % i oktober 2022. Dessutom innehåller det nya avtalet flera förbättringar av anställningsvillkoren, bl.a. rätten till vård av sjukt barn, tillfälligt övertidsarbete på lördagar och arbetsgivarens skyldighet att återanställa uppsagda arbetstagare. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Tankbil- och oljeproduktbranschen (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän lönehöjning på 34 cent i timmen eller 57,46 euro i månaden. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Terminalverksamhet (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän lönehöjning som för heltidsanställda är 57,80 euro i månaden. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Viking Lines landtjänster:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

 • Asfaltbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. I branschen genomförs dessutom en totalreform av kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Byggnadsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Byggnadsproduktindustrin:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Golvbeläggningsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Infrastrukturbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Målningsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Vattenisoleringsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • VVS-sektorn inom husteknikbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Dessutom infördes bland annat en bestämmelse om att arbetsgivarna ansvarar för att tvätta och underhålla skyddskläder och skyddsutrustning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Elbranschernas fackförbund

 • Byggnadsproduktindustrin:
  Parterna har i mars 2022 enats om ett kollektivavtalsprotokoll som innebär att elektrikerna inom byggnadsproduktsindustrin omfattas av kollektivavtalet för byggnadsproduktsindustrin som Byggnadsförbundet har förhandlat fram. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024) Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL):
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.4.2022–31.3.2024). Om inte parterna kommer överens om annat höjs tim- och månadslönerna i juli 2022 genom en allmän lönehöjning på 1,6 % samt en företagsspecifik pott på 0,4 % i september 2022. Innan potten fördelas ska arbetsgivaren diskutera bedömningssystemet och fördelningsgrunderna med huvudförtroendemannen, och om huvudförtroendemannen kan påvisa att bedömningssystemet inte fungerar ska raten delas ut som allmän höjning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen:
  Elektrikerförbundet har den 7 april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juli 2022. Också ackorden höjs samtidigt med 2 %. Lönehöjningarna för det andra året behandlas i en arbetsgrupp, och om arbetsgruppen inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. I kollektivavtalet har parterna också att komma ihåg att förnya ackordprissättningen för vissa arbeten.
   Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Försvarsfastigheter:
  Parterna har den 1 juni 2022 godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att Elektrikerförbundet avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Försvarsministeriets elektriker:
  Elektrikerförbundet och försvarsministeriet har i maj 2022 enats om ett kollektivavtalsprotokoll som innebär att de elektriker som jobbar för försvarsmakten i fortsättningen omfattas av lönesystemet för civiltjänstemän. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Glaskeramiska industrin:
  Parterna har i mars 2022 enats om ett kollektivavtalsprotokoll som innebär att elektrikerna inom glaskeramiska industrin omfattas av kollektivavtalet för glaskeramiska industrin som Industrifacket har förhandlat fram. Avtalsperioden är knappt två år (18.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och en företags- eller arbetsplatsspecifik pott på 0,4 % i maj 2022. Också tabellönerna höjs med 2 % i maj 2022. Om parterna lokalt avtalar om att permanent övergå till löneutbetalning en gång i månaden betalas hela lönehöjningen som en allmän höjning på 2 %. Lönehöjningarna för det andra året följer löneuppgörelsen inom plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin hösten 2022. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Kemiska industrin och gummiindustrin:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (8.2.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2 % i maj 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Livsmedelsindustrin:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (1.2.2022–31.1.2023). Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Mekaniska skogsindustrin (företagsspecifika kollektivavtal):
  Elektrikerförbundet förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.
 • Pappersindustrin (företagsspecifika kollektivavtal):
  Elektrikerförbundet förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.
 • Service- och underhållsbranschen:
  Parterna har den 8 april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juli 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Veikkaus (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

 • Danslärare:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Parterna förhandlar i första hand lokalt om när och hur mycket lönerna höjs år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,5 % senast i maj 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en lokal lönepott på 0,3 %. Också tabellönerna höjs i maj 2022 med 1,5 %. Också år 2023 förhandlar parterna i första hand lokalt om när och hur mycket lönerna höjs. Avtalet är i kraft till 31.1.2024, men kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023 om parterna inte når en uppgörelse om lönerna för det andra året. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Film- och tv-produktion:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär att de personliga lönerna höjs med 2 % i maj 2022, av vilket 0,5 % är en företagsspecifik pott som arbetsgivaren fördelar. Också tabellönerna höjs i maj 2022 med 2 %. Uppgörelser innebär också förbättringar gällande vilotiden samt hur arbetstiden utjämnas i periodarbete. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Journalistförbundets webbplats.
 • Finlands nationalopera, dagteknik:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (25.2.2022–31.1.2024). Parterna förhandlar i första hand lokalt om när och hur mycket lönerna höjs år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,5 % senast i maj 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en lokal lönepott på 0,5 %. Också tabellönerna höjs i maj 2022 med 1,5 %. Också år 2023 förhandlar parterna i första hand lokalt om när och hur mycket lönerna höjs. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Mediarinki, bemanning:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs på samma sätt som inom film- och tv-produktion, alltså att de personliga månadslönerna och minimilönerna höjs med 2 % i maj 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Journalistförbundets webbplats (på finska).
 • Teaterbranschen:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 1+1 år (1.3.2022–28.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 1,5 % i maj 2022 samt en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar. Också tabellönerna och tilläggen i euro höjs i maj 2022 med 1,5 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Teknisk personal och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Dessutom sker flera förbättringar av anställningsvillkoren. Bland annat förlängs dygnsvilan till 11 timmar och 10 minuter. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Tikkurilan teatteri:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 1+1 år (1.3.2022–28.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 1,5 % i maj 2022 samt en lokal pott på 0,5 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Yles Teme-avtal:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 1+1 år (1.3.2022–28.2.2024). Uppgörelsen innebär att de lönerna höjs med 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Yles Yhtyneet-avtal:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2 % i juni 2022. Lönehöjningarna det andra året följer den uppgörelse som nås inom kollektivavtalet för programarbetare vid Yle, och om parterna inte når en uppgörelse där kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Journalistförbundets webbplats.

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

 • Bagerier (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän höjning på 1,9 % i maj. Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).
 • Bryggerier och läskedrycksfabriker (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän höjning på 1,9 % i maj. Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).
 • Köttbranschen (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän höjning på 1,9 % i maj. Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).
 • Livsmedelsbranschen (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän höjning på 1,9 % i maj. Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).
 • Mjölkförädlingsbranschen (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän höjning på 1,9 % i maj. Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).

Finlands musikers förbund

 • Finlands nationalopera, konstnärliga och andra grupper:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Arbetsgivaren och förtroendemannen förhandlar lokalt om när och hur mycket lönerna höjs år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,5 % senast i maj 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en lokal lönepott på 0,5 %. Dessutom kom parterna överens om att bland annat utöka möjligheterna till lokala avtal och förbättra förtroendemännens tillgång till information. Avtalet är i kraft till 31.1.2024, men parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • Finlands nationalopera, operasångare:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Arbetsgivaren och förtroendemannen förhandlar lokalt om när och hur mycket lönerna höjs år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,5 % senast i maj 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en lokal lönepott på 0,5 %. Dessutom kom parterna överens om att bland annat utöka möjligheterna till lokala avtal och förbättra förtroendemännens tillgång till information. Avtalet är i kraft till 31.1.2024, men parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • Musiker, sångare och kapellmästare i tjänst hos skivproducentbolag (studiomusiker):
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % i maj 2022. Dessutom kom parterna överens om att utöka möjligheterna till lokala avtal. Avtalet är i kraft till 31.1.2024, men parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • Privata teatrar – ordinarie och tillfälliga teatermusiker:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (8.4.2022–28.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 1,5 % i maj 2022 samt genom en lokal lönepott på 0,5 % i september. Om parterna inte lokalt kan enas om hur potten fördelas, fattar arbetsgivaren beslut om fördelningen. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • RSO – medlemmar i Radions symfoniorkester:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Arbetsgivaren och förtroendemannen förhandlar i första hand lokalt om när och hur mycket lönerna höjs år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,5 % i juni 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en lokal lönepott på 0,5 %. Dessutom kom parterna överens om att bland annat utöka möjligheterna till lokala avtal och förbättra förtroendemännens tillgång till information. Avtalet är i kraft till 31.1.2024, men parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • RSO – tillfälliga medarbetare och vikarier vid Radions symfoniorkester:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • Stadsorkestrarna – ordinarie och tillfälliga musiker:
  Parterna har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.5.2022−30.4.2025) och uppgörelsen innehåller flera lönehöjningar.
  Ordinarie musiker: I juni 2022 sker en allmän lönehöjning på 46 euro (om lönen är under 2 300 euro/mån.) eller 2 % (om lönen är över 2 300 euro/mån.). I oktober 2022 betalas en central justeringspott på 0,5 %. I både juni 2023 och juni 2024 höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på minst 1,5 % samt en lokal justeringspott på 0,4 %. Lönehöjningarna år 2023 och 2024 kan dock vara högre eftersom de är bundna till de uppgörelser som nås inom industri- och exportbranscherna. I uppgörelsen för ordinarie musiker beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som innebär att den avlönade ledigheten för den andra föräldern utökas avsevärt.
  Tillfälliga musiker: Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 1,98 % i juni 2022 och på 0,5 % i oktober. I både juni 2023 och juni 2024 höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på minst 1,89 %. Lönehöjningarna år 2023 och 2024 kan dock vara högre eftersom de är bundna till de uppgörelser som nås inom industri- och exportbranscherna.
  Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • Vanda underhållningsorkester:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.4.2022–28.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • Yles spelningsavtal:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).
 • Yles notskrivningsavtal:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Finlands musikers förbunds webbplats (på finska).

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen:
  Parterna har i augusti 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år (1.11.2021–31.10.2025), av vilket det sista är ett optionsår. Lönehöjningarna följer den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet avskaffas. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 0,6 % i februari 2022. Också tilläggen och ersättningarna höjs med 0,6 %. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Paketsorterarna vid Posti Palvelut:
  Parterna har i augusti 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år (1.2.2022–31.1.2026), av vilket det sista är ett optionsår. Lönehöjningarna följer den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet avskaffas. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 0,6 % i februari 2022. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Informationslogistikbranschen:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 3+1 år där det sista året är ett optionsår. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 0,6 % i maj 2022. Därtill avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet i februari 2022. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Åland Post:
  Parterna har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (1.1.2022–31.12.2022). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 1,5 % i maj 2022 samt en företagsspecifik pott på 0,5 %. Läs mer på PAU:s webbplats.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Arctia Meritaito – arbetstagare:
  Parterna har i juni 2022 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Arctia Meritaito – tjänstemän:
  Parterna har i juni 2022 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Arbetscentraler och sociala företag:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Arbetshälsoinstitutet:
  Parterna har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.4.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,3 % i juni 2022 samt en lokal pott på 0,6 % i oktober 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. I samband med reformen av familjeledigheterna införs bestämmelser om lön under graviditetspenningsperioden i 40 vardagar samt lön under föräldradagpenningsperioden i 32 vardagar. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Avainta-avtalet:
  Parterna har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.5.2022–30.4.2025). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 46 euro, men minst 2 %, i juni 2022 samt en allmän lönehöjning på 1,5 % i juni 2023. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det andra året. Parterna har också kommit överens om lokala justeringspotter på 0,5 % i november 2022 och 0,4 % i juni 2023, samt utvecklingspotter på 1,2 % i juni 2023 samt 0,4 % i januari 2024. Dessutom avskaffas semestertabellernas s.k. B-rad i april 2023 och den avlönade föräldraledigheten för den andra föräldern förlängs från nio till 32 vardagar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Campusta:
  Parterna har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (till 29.3.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,5 % samt en lokal pott på 0,5 % i juni 2022. Arbetsgivaren fördelar potten. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Cleanosol:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund):
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.4.2022–31.3.2024). Om inte parterna kommer överens om annat höjs tim- och månadslönerna i juli 2022 genom en allmän lönehöjning på 1,6 % samt en företagsspecifik pott på 0,4 % i september 2022. Innan potten fördelas ska arbetsgivaren diskutera bedömningssystemet och fördelningsgrunderna med huvudförtroendemannen, och om huvudförtroendemannen kan påvisa att bedömningssystemet inte fungerar ska raten delas ut som allmän höjning. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Energibranschens tjänstemän:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Finavia:
  Parterna har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (6.5.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,3 % samt en lokal pott på 0,7 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Finnpilot Pilotage:
  Parterna har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,5 % samt en företagsspecifik pott på 0,5 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Finnvera:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,1 % i april 2022 samt en lokal pott på 0,8 % i september 2022. Om parterna inte lyckas enas om fördelningen av den lokala potten bestämmer arbetsgivaren hur 0,6 % fördelas, medan 0,2 % fördelas som ett generellt lönepåslag. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Forststyrelsen:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Hamnbranschen:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (till 31.3.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,8 % i juli 2022 samt en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Helsingfors universitets fastighetstjänster:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,45 % i juni 2022 samt en lokal pott på 0,45 % i december 2022. Arbetsgivaren fördelar potten efter diskussioner med huvudförtroendemännen. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Därtill beaktas reformen av familjeledigheterna på ett sätt som innebär att den avlönade ledigheten för den andra föräldern utökas avsevärt. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Idrottsorganisationerna:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Arbetsgivaren och förtroendemannen eller förtroendeombudet förhandlar lokalt om lönehöjningarna år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna med ett generellt lönepåslag på 1,2 % i april 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en arbetsplatsspecifik lönepott på 0,6 %. Tabellönerna höjs med 1,2 % i april 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Om parterna når en löneuppgörelse om det andra året är avtalet i kraft till 31.1.2024. Uppgörelsen innehåller även ett anslutningsprotokoll där man avtalar om idrottsföreningarnas anställningsvillkor. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Instituten för arbetartradition:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.2.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,5 % i maj 2022. Också tabellönerna höjs samtidigt med 1,5 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Dessutom ändras gränserna för flexibel arbetstid i avtalet. Arbetstagarna får också rätt till två dagars avlönad ledighet samt därefter oavlönad ledighet om en närstående plötsligt insjuknar allvarligt. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Järnvägsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 2 % i juni 2022. Också tabellönerna och tilläggen höjs samtidigt med 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Dessutom utvidgas möjligheterna att avtala lokalt om t.ex. arbetstid och ersättningar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Kommunsektorns avtal (AKTA, TS, TIM-AKA, UKTA, LÄKTA, SH-avtalet):
  Fackförbunden JHL och Jyty samt förhandlingsorganisationen FOSU har tillsammans med arbetsgivarorganisationen KT i juni godkänt uppgörelsen om nya kollektivavtal inom kommunsektorn. Avtalsperioden är tre år (1.5.2022−30.4.2025) och uppgörelsen innehåller flera lönehöjningar. I juni 2022 sker en allmän lönehöjning på 46 euro (om lönen är under 2 300 euro/mån.) eller 2 % (om lönen är över 2 300 euro/mån.). I oktober 2022 betalas en central justeringspott på 0,53 %. I både juni 2023 och juni 2024 höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på minst 1,5 % samt en lokal justeringspott på 0,4 %. Lönehöjningarna år 2023 och 2024 kan dock vara högre eftersom de är bundna till de uppgörelser som nås inom industri- och exportbranscherna. Dessutom enades parterna om ett femårigt löneprogram 2023−2027 som innebär att lönerna höjs med totalt 5 % utöver de årliga lönehöjningarna. I den kommunala uppgörelsen beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som innebär att den avlönade ledigheten för den andra föräldern utökas avsevärt. Uppgörelsen innebär att JHL avslutar sina stridsåtgärder. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Dessutom höjs arbetserfarenhetstillägget i det allmänna lönesystemet rejält, särskilt då tio och femton års anställningstid uppfylls. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Nationalgalleriet:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,45 % i juni 2022 samt en lokal pott på 0,45 % i september 2022. Arbetsgivaren fördelar potten efter diskussioner med huvudförtroendemännen. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Om parterna når en löneuppgörelse om det andra året är avtalet i kraft till 31.3.2024. Därtill beaktas reformen av familjeledigheterna på ett sätt som innebär att den avlönade ledigheten för den andra föräldern utökas avsevärt. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Paltas specialbranscher (Teknologiska forskningscentralen VTT, Forststyrelsen, Finlands Färjetrafik / Finferriers, Forststyrelsen Skogsbruk, Boreal Kasvinjalostus, HAUS kehittämiskeskus och Finska Centralen för Utsädespotatis):
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Personliga assistenter:
  Parterna har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (9.5.2022–30.4.2023). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,1 % i augusti 2022. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Privata hälsovårdsbranschen:
  Parterna har i juni 2022 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.5.2022−30.4.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % i oktober 2022 samt en allmän lönehöjning på 1,9 % i juni 2023. Lönehöjningen år 2023 kan dock vara högre eftersom den är bunden till de uppgörelser som nås inom industri- och exportbranscherna. Dessutom den avlönade föräldraledigheten för den andra föräldern förlängs från sex till 32 vardagar. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Privata socialservicebranschen:
  Parterna har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att JHL avslutar sina stridsåtgärder. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.5.2022–30.4.2024). I början av september 2022 höjs lönerna med 2 procent, och lönegruppernas minimilöner förbättras när den nedre gränsen i lönetabellerna höjs med 0,8 %. Enighet om lönerna för 2023 måste nås senast 15.3.2023. Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt: i stället för den tidigare sex dagar långa avlönade ledigheten för pappor får den andra föräldern 32 vardagar avlönad familjeledighet. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Privata undervisningssektorn:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 procent år 2022. Parterna förhandlar därtill senare om en refrensbranschhöjning för avtalen. Den betalas i augusti 2023 om parterna inte avtalar om annat. I uppgörelsen beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som gör ledigheterna mer jämlika. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Ramavtalet för rådgivningsbranschen:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (till 31.1.2024). Arbetsgivaren och förtroendemannen förhandlar lokalt om när och hur mycket lönerna höjs år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna med ett generellt lönepåslag på 1,5 % i maj 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en arbetsplatsspecifik lönepott på 0,4 %. Tabellönerna höjs med 1,5 % i maj 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Raskone:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Senatkoncernen:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Sjömansservicebyrån:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (1.3.2022–28.2.2023). Uppgörelsen innebär att de uppgiftsspecifika lönerna höjs med 1,6 % i mars 2022 samt att 0,6 % används för att höja de personliga tilläggen. Dessutom får arbetstagarna rätt till ledighet om en närstående plötsligt insjuknar allvarligt. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer sinsemellan överens om huruvida ledigheten är avlönad. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 2,0 % i juni 2022. Avtalet innehåller också förbättringar av anställningsvillkoren, bl.a. gällande periodarbete och familjeledigheter. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Universiteten:
  Parterna har den 8 april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (8.4.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär ett generellt lönepåslag på 1,45 % i juni 2022 samt en lokal pott på 0,45 % i december 2022. Arbetsgivaren fördelar potten efter diskussioner med huvudförtroendemännen. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Därtill beaktas reformen av familjeledigheterna på ett sätt som innebär att den avlönade ledigheten för den andra föräldern utökas avsevärt. Uppgörelsen innebär också att arbetstagarens semesterpenning halveras i vissa situationer där anställningsförhållandet avslutas av en orsak som beror på arbetstagaren. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 procent år 2022. Parterna förhandlar därtill senare om en refrensbranschhöjning för avtalen. Den betalas i augusti 2023 om parterna inte avtalar om annat. I uppgörelsen beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som gör ledigheterna mer jämlika. Läs mer på JHL:s webbplats.

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

 • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har den 2 februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i maj 2022. Dessutom innehåller det nya avtalet flera förbättringar av anställningsvillkoren. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats.

Industrifacket

 • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,2 % och företagsspecifik pott på 0,8 % det första året. Minimilönerna höjs med 2 % och skift-, kvälls- och nattilläggen med 1,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Bilbranschen:
  Industrifacket har den 7 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tre månader (7.1.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % det första året samt en allmän lönehöjning på 1,5 % plus en engångspott på 150 euro i december 2023. Dessutom innehåller det nya avtalet flera förbättringar som gör det lättare att kombinera arbeteför och familjeliv. Bland annat införs rätten till avlönad ledighet om en närstående plötsligt insjuknar allvarligt. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Bildäcksbranschen:
  Parterna har i februari 2022 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (18.2.2022–31.1.2024), av vilket det sista är ett optionsår. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Bioindustrin (företagsspecifika kollektivavtal):
  Industrifacket förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.
 • Borst- och penselbranscherna:
  Industrifacket har den 2 mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024), av vilket det andra är ett optionsår. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och en företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Båtbyggnadsindustrin:
  Industrifacket har den 2 mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024), av vilket det andra är ett optionsår. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och en företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Direktutdelning:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (1.2.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att de företagsspecifika lönerna höjs med 2 % i juni 2022. Minimitimlönerna höjs i september 2022 till 7,65 euro. Parterna förhandlar senare om kostnadseffekten för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Fiskars Finland:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (11.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och företagsspecifik pott på 0,4 % i maj 2022. Lönehöjningarna för det andra året följer löneuppgörelsen inom plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin hösten 2022. Om parterna inte når en uppgörelse där kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Glaskeramiska industrin:
  Industrifacket har den 2 mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (18.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och en företags- eller arbetsplatsspecifik pott på 0,4 % i maj 2022. Också tabellönerna höjs med 2 % i maj 2022. Om parterna lokalt avtalar om att permanent övergå till löneutbetalning en gång i månaden betalas hela lönehöjningen som en allmän höjning på 2 %. Lönehöjningarna för det andra året följer löneuppgörelsen inom plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin hösten 2022. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen (löneuppgörelse):
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2022. Lönerna stiger genom en allmän höjning på 1,6 % och en företagsspecifik pott på 0,4 %. Parterna förhandlar senare om lönehöjningarna år 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Grön- och miljöbyggnadsbranschen:
  Industrifacket har den 22 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (1.2.2022–31.1.2023). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 19 cent i timmen samt en engångspott på 150 euro i februari 2022. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Gummiindustrin:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kemiska basindustrin:
  Parterna har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Landsbygdsnäringarna:
  Industrifacket har den 22 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (1.2.2022–31.1.2023). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 17 cent i timmen i februari 2022. Tilläggen i euro och cent höjs med 1,7 %. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Malmgruvorna:
  Industrifacket har den 7 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,5 % och lokal pott på 0,5 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Uppgörelsen innebär att Industrifacket avblåser alla stridsåtgärder vid malmgruvorna. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Mekaniska skogsindustrin (företagsspecifika kollektivavtal):
  Industrifacket förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
  Parterna har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plantskolebranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % i mars 2022 samt en allmän lönehöjning på 1,5 % i mars 2023. Båda gångerna höjs också de arbetsspecifika timlönerna. Från mars 2022 är växtskyddstillägget 3,16 euro per timme och tiden för att tvätta sig efter sådant arbete utgör arbetstid. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
  Parterna har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det anföljerdra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
  Industrifacket har den 13 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år. Om parterna på arbetsplatsen inte når en lokal löneuppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,5 % och en arbetsplatsspecifik pott på 0,5 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Pälsproduktionsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär två allmänna lönehöjningar: lönerna stiger med 2 % i mars 2022 och med 1,5 % i mars 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Sko- och läderindustrin:
  Industrifacket har den 2 mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024), av vilket det andra är ett optionsår. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och en företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Skogsbranschen:
  Parterna har den 24 januari 2022 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en lönehöjning på 2 % i april 2022 och en lönehöjning på 1,5 % i april 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Skogsmaskinsbranschen:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % i maj 2022 om parterna inte enas om något annat i lokala förhandlingar. Det andra året justeras lönerna två gånger: med 0,9 % i april 2023 och med 0,75 % i oktober 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Snickeriindustrin:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (1.3.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att parterna kan förhandla lokalt om det första årets lönehöjningar. Om de inte enas höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,6 % och en företagsspecifik pott på 0,4 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Samtidigt utvidgas möjligheterna att avtala lokalt om vilotider och utjämning av arbetstiden. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Teknisk service och tekniskt underhåll:
  Parterna har i februari 2022 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är i kraft till 30.11.2023 och därefter med ett år i taget om ingendera parten säger upp avtalet. Arbetsgivaren och förtroendemannen förhandlar lokalt om lönehöjningarna för år 2022. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 1,6 % senast i mars 2022. Därtill fördelar arbetsgivaren en arbetsplatsspecifik lönepott på 0,4 %. Lönejusteringarna för år 2023 genomförs på samma sätt som år 2022. Om parterna inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teknologiindustrin:
  Industrifacket har den 7 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal med Teknologiindustrins arbetsgivare. Avtalet är av modellen 1+1 år. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,5 % och lokal pott på 0,5 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Uppgörelsen innebär att Industrifacket avblåser alla stridsåtgärder inom teknologiindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Textil- och modebranschen:
  Industrifacket har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (28.1.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och företagsspecifik pott på 0,4 % plus en engångspott på 35 euro det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Textilvårdsbranschen:
  Industrifacket har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Timmerhusbranschen:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett kollektivavtal. Avtalsbranschen är helt ny. Kollektivavtalet är riksomfattande och uppfyller enligt Industrifackets bedömning kriterierna för att bli allmänt bindande. Avtalsperioden är två år (1.1.2022–31.12.2023). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2,1 % i mars 2022 och en allmän lönehöjning på 2,1 % i januari 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
  Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänbindande verkan har den i juni 2022 slagit fast att kollektivavtalet för timmerhusbranschen är allmänbindande. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % och företagsspecifik pott på 0,6 % det första året. Minimilönerna höjs med 1,6 % och skift-, kvälls- och nattilläggen med 1,9 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Dessutom sker vissa andra ändringar av anställningsvillkoren. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Torvproduktionsbranschen:
  Parterna har i november godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.11.2021–31.10.2023). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,4 % och en höjning av tabellönerna med 3 % i april 2022, samt en allmän lönehöjning på 1,6 % och en höjning av tabellönerna med 2,4 % i april 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Trädgårdsbranschen:
  Industrifacket har den 22 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (1.2.2022–31.1.2023). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 17 cent i timmen i februari 2022. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Utdelare:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 1+1 år (23.2.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs två gånger år 2022. I april höjs tabellönerna och de personliga lönerna med 2,4 % samt nattillägget från 0,83 euro till 1,16 euro. I juni höjs tabellönerna, de personliga lönerna, introduktionstillägget och nattillägget genom en allmän lönehöjning på 2 %. Genom uppgörelsen avskaffas två veckors vintersemester som har ingått i avtalet, och därför är lönehöjningarna större. Dessutom sker andra förbättringar av anställningsvillkoren. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Ädelmetallbranschen:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (23.2.2022–29.2.2024), av vilket det andra är ett optionsår. Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % och en företagsspecifik pott på 0,4 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Samtidigt utvidgas möjligheterna att avtala lokalt om vilotider och utjämning av arbetstiden. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).

Järnvägsunionen RAU

 • Kundtjänst, trafikskötsel, trafikledning samt administration och andra kontorsuppgifter:
  RAU har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022 – 29.2.2024). Uppgörelsen följer den så kallade allmänna linjen och innebär att lönerna höjs med 2 %. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).
 • Lokmannauppgifter inom järnvägstrafiken:
  RAU har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022 – 29.2.2024). Uppgörelsen följer den så kallade allmänna linjen och innebär att lönerna höjs med 2 %. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).

Luftfartsunionen IAU

 • Flygtrafiktjänster:
  Parterna har enats om att förlänga kollektivavtalets giltighetsperiod med ett år. Det betyder att kollektivavtalet löper ut den 15 mars 2023. Läs mer på IAU:s webbplats (på finska).

Pappersförundet

 • Kartong- och pappersförädlingsbranschen:
  Parterna har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2 % plus en lokal pott i maj 2022. Storleken på den lokala potten är tio cent multiplicerat med antalet arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet. Om de lokala parterna inte lyckas enas om fördelningen av potten, får arbetsgivaren avgöra hur potten fördelas. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Pappersindustrin (företagsspecifika kollektivavtal):
  Pappersförbundet förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.

Servicefacket PAM

 • Apoteken:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.5.2022–30.4.2024). Uppgörelsen innebär att tabellönerna och de personliga lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Bevakningsbranschen:
  Parterna har den 20 april 2022 godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 1,9 % i augusti 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Som en del av uppgörelsen införs en ny lönenivå för sjukhusväktare vid vissa universitetssjukhus och centralsjukhus. Uppgörelsen innebär att PAM avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Bingobranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Biografer:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Butiksanställda på Alko:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Fastighetsservicebranschen:
  Parterna har den 14 mars 2022 godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Uppgörelsen innebär att PAM avslutar sina stridsåtgärder. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Flyttservicebranschen:
  Parterna har våren 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och elva månader (1.4.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Fotoproducenter:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Golfbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Handeln (handeln, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln):
  Parterna har den 2 februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2022–31.1.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i maj 2022. Dessutom innehåller det nya avtalet flera förbättringar av anställningsvillkoren. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Hårbranschen (företagsspecifika kollektivavtal):
  PAM förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.
 • Kundservice- och telemarketingbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–29.2.2024). Uppgörelsen innebär att de personliga lönerna, tabellönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Dessutom tillsätter parterna en arbetsgrupp för att förnya lönesystemet så att det ska motsvara de förändringar som har skett i arbetet och de förändringar som distansarbete innebär. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Nöjes-, tema- och äventyrsparker:
  godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2022-31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2 % i juli 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
  Parterna har nått en uppgörelse om den sista lönehöjningen under den pågående avtalsperioden. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 1,9 %. Också kvälls- och natttillägget höjs. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Programservicebranschen:
  Servicefacket PAM och Turism- och restaurangförbundet MaRa har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt (1.11.2021-31.10.2023) och innehåller två lönehöjningar. Det första året höjs de personliga månads- och timlönerna med 1,25 %, men tabellönerna höjs inte alls. Parterna förhandlar senare om löneuppgörelsen för det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Skidcenterbranschen:
  Servicefacket PAM har den 12 november 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt (1.11.2021-31.10.2023) och innehåller två lönehöjningar som i första hand bestäms genom lokala förhandlingar. Avtalet innehåller också förbättringar gällande kvällstillägget och vilotiden samt tillfälliga förbättringar för deltidsanställda. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Teknisk personal och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme):
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Dessutom sker flera förbättringar av anställningsvillkoren. Bland annat förlängs dygnsvilan till 11 timmar och 10 minuter. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Det nya avtalet innehåller bättre bestämmelser om pauser och vilotid. De som jobbar färre än fem dagar i veckan får rätt till veckoslutsledigt och det finns ett tydligt exempel på hur granskningen av den genomsnittliga minimiarbetstiden ska förverkligas. Dessutom utökas den tid som förtroendemännen får använda för sitt uppdrag. Läs mer på PAM:s webbplats.
  Parterna har i september 2021 nått en uppgörelse om den sista lönehöjningen under den pågående avtalsperioden. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 1,9 %, kvällstillägget med 20 cent och nattillägget med 4 cent. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän (löneuppgörelse):
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Det nya avtalet innehåller bättre bestämmelser om pauser och vilotid. De som jobbar färre än fem dagar i veckan får rätt till veckoslutsledigt och det finns ett tydligt exempel på hur granskningen av den genomsnittliga minimiarbetstiden ska förverkligas. Dessutom utökas den tid som förtroendemännen får använda för sitt uppdrag. Läs mer på PAM:s webbplats.
  Parterna har i september 2021 nått en uppgörelse om den sista lönehöjningen under den pågående avtalsperioden. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 1,9 %, kvällstillägget med 20 cent och nattillägget med 4 cent. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Tågservicepersonal på Avecra:
  Parterna har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 2 % i juni 2022. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Veikkaus (tillsammans med Elektrikerförbundet):
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs genom en allmän lönehöjning på 2 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det andra året, och om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).

Sjömans-Unionen

 • Nordic Jetline Finland:
  Sjömans-unionen och Nordic Jetline Finland har 29.4.2022 nått en uppgörelse om en förlängning av kollektivavtalet. Uppgörelsen är tvåårig (1.3.2022–29.2.2024) och lönejusteringarna följer sjöfartens allmänna linje. Läs mer på Sjömans-Unionens webbplats.
 • Utrikesfartens handelsfartyg:
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2 % i mars 2022 och 1,9 % i mars 2023. Samtidigt förlängde man avtalsperioden för kollektivavtalet till 29.2.2024. Läs mer på Sjömans-Unionens webbplats.
 • Utrikesfartens passagerarfartyg:
  Parterna har i januari 2022 nått en uppgörelse om lönehöjningarna. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 1 % i mars 2022, 1 % i september 2022 och 1,9 % i mars 2023. Samtidigt förlängde man avtalsperioden för kollektivavtalet till 29.2.2024. Läs mer på Sjömans-Unionens webbplats.