Vuxenutbildningen måste förnyas eftersom systemet är för stelt och svårt – "Män med arbetarbakgrund lyser ofta med sin frånvaro"

Det måste bli lättare att studera och utveckla sitt kunnande vid sidan av jobbet. Därför behövs en reform av vuxenutbildningen, säger Mikko Heinikoski som är chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik på fackcentralen FFC.
26.03.2019 10:33
LÖNTAGAREN
Personer i arbetaryrken har betydligt svårare att få delta i personalutbildning än andra grupper. Foto: iStock

Varför anser FFC att det behövs en reform av yrkesutbildningen?

Vuxenutbildningen måste förnyas, eftersom vi har ungefär 600 000 vuxna som har bristande baskunskaper såsom läs- och skrivkunskaper, konstaterar Mikko Heinikoski från FFC. De som har bristande baskunskaper löper en klart förhöjd risk att bli arbetslösa. Därför behöver Finland allra först en baskunskapsgaranti som ser till att hela befolkningen har ett tillräckligt kunnande.

Mikko Heinikoski är chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik på FFC.

– Det pågår stora förändringar i arbetslivet och inom teknologin, och många vuxna arbetstagare skulle behöva bättre digitala färdigheter, säger Heinikoski.

För dem som arbetar är det i dagsläget svårt att börja studera något nytt, och utbildningsutbudet passar inte alla. Utbildningarna är långa och det enda alternativet är ofta att helt vara borta från jobbet under den tid då man skaffar sig tilläggsutbildningen.

– Det är inte tidsenligt, och för många är det helt enkelt omöjligt att delta i den här typen av utbildningar. Till exempel män med arbetarbakgrund lyser allt för ofta med sin frånvaro inom vuxenutbildningen, även om just de ofta skulle behöva bättra på sitt kunnande, säger Heinikoski.

Därför har centralorganisationerna på arbetsmarknaden tillsammans föreslagit att vuxenutbildningen ska reformeras. Hela utbildningssystemet borde ändras så att det blir lättare och flexiblare att kombinera arbete och studier. Men för att det ska lyckas så räcker det inte med att utbildningsutbudet ses över, utan hela tankesättet måste förändras. 

– Man behöver inte alltid göra examen efter examen. Man kan utveckla kunnandet på arbetsplatsen och vid sidan av arbetet, och de nuvarande utbildningarna kan spjälkas upp i kortare perioder.

Har andra än FFC uppmärksammat den här frågan?

På ett allmänt plan finns det en gemensam uppfattning om att det behövs en förändring, bedömer Mikko Heinikoski. Politikerna, näringslivet och organisationerna på arbetsmarknaden vet att den vuxna befolkningen behöver utveckla sitt kunnande och därmed också behöver mer flexibla utbildningsmöjligheter. Alla talar om kontinuerligt lärande. 

– I praktiken hamnar vuxenutbildningen ändå ofta i skuggan av de unga. De unga är oerhört viktiga och man kan inte ställa de två grupperna mot varandra, men visst är det så att politikerna hellre talar om de unga, resonerar Heinikoski. 

Det finns ändå många vuxna som redan är ute i arbetslivet och som behöver service och stöd för att kunna upptäcka sitt eget kunnande och utveckla det.

Hur driver FFC frågan?

När FFC talar om att reformera vuxenutbildningen så handlar det enligt Mikko Heinikoski till exempel om att införa en baskunskapsgaranti för alla, att arbetstagarna ska få mer personalutbildning, att vuxenutbildningsstödet ska förnyas, att man ska införa öppna yrkesinstitut som gör det lättare att byta bransch, samt att tillgången till karriärvägledning ska förbättras. Det här är frågor som FFC just nu arbetar för i offentligheten och vid förhandlingsborden.

En förändring som FFC har arbetat för, och som har blivit verklighet, är att arbetslösa numera har rätt att studera i upp till sex månader på eget initiativ genom egen anmälan.

Just nu driver FFC också ett förutseende omställningsskydd, som behövs i de branscher där jobben är hotade på grund av megatrender som digitaliseringen och klimatförändringen. 

– Vi lobbar till exempel för att arbetstagare som sägs upp lättare ska kunna omfattas av omställningsskyddet, och att utbildningen som ges inom ramen för omställningsskyddet ska förlängas. Dessutom måste arbetstagarna själva kunna välja sin egen utbildning, i stället för att arbetsgivaren får välja å arbetstagarnas vägnar, berättar Heinikoski.

Hur framskrider arbetet?

FFC vill driva igenom sina mål i rask takt, och en stor del av dem går att genomföra genom att finjustera det nuvarande systemet, säger Mikko Heinikoski. 

– Till exempel är det möjligt att ordna flexiblare och snabbare utbildningar också inom det nuvarande systemet.

Tre frågor med anknytning till vuxenutbildningen står högt på FFC:s agenda inför riksdagsvalet. Det handlar om omställningsgarantin för branscher där jobben är hotade, baskunskapsgarantin som ska förbättra kunnandet bland vuxna med låg utbildning samt åtgärder för att stärka språkundervisningen för invandrare. FFC:s mål är att alla de här frågorna ska skrivas in i nästa regeringsprogram.

Veera Luoma-aho
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.