Vilka utmaningar möter sommarjobbarna? – Rådgivaren Liisa Lehtonen svarar på tre frågor

Sommarjobbarrådgivaren Liisa Lehtonen berättar att många sommarjobbare undrar vem de kan vända sig till om det uppstår problem på arbetsplatsen. Därför uppmanar hon också förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige att presentera sig för sommarjobbarna. FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo betjänar hela sommaren fram till slutet av augusti – också på svenska.
04.06.2019 09:26
LÖNTAGAREN
Juridikstuderande Liisa Lehtonen svarar på sommarjobbarnas frågor fram till slutet av augusti. Hon betjänar också på svenska. Också föräldrar och arbetsgivare kan ringa rådgivningen. Foto: Patrik Lindström

1. Vilka frågor har sommarjobbarna grubblat över den här sommaren?

– Många sommarjobbare har också den här sommaren funderat över frågor som gäller lönen. Många har frågat vilken den lagstadgade minimilönen är. De exakta beloppen för de olika branscherna står ändå inte i lagen utan i kollektivavtalen. Alla sommarjobbare känner inte nödvändigtvis till kollektivavtalen sedan tidigare.

– Det är också många som undrar när man kan inhibera arbetspass som är inskrivna i arbetsschemat. Efter att arbetstagarna har delgetts arbetsschemat så går det vanligtvis att inhibera pass bara genom att parterna tillsammans kommer överens om det. Om arbetsgivaren ensidigt meddelar att ett arbetspass inhiberas så har arbetstagaren rätt att få lön för det passet. Dåligt väder är en vanlig orsak till att arbetspass inhiberas.

2. Vilka andra saker lönar det sig för sommarjobbarna att komma ihåg?

– Att det är viktigt att göra upp ett skriftligt arbetsavtal är en sak som ofta betonas, och det med rätta. Ett skriftligt, noggrant uppgjort avtal är ett bra sätt att undvika oklarheter. Även om man muntligt kommer överens om vad som ingår i arbetet, så är det inte så lätt att senare komma ihåg allt. Om man senare blir oense om någonting, så kan det vara svårt att bevisa vad man har kommit överens om. Man kan ändå undvika oklarheter genom att noggrant gå igenom det skriftliga avtalet innan man undertecknar det.

– Det lönar sig också att kolla igenom lönespecifikationen för att se att arbetstagaren har fått lön för alla arbetade timmar, och att alla kvällstillägg, söndagsersättningar och eventuella andra tillägg har betalats korrekt. På lönespecifikationen kan man också se vilka skatter, arbetslöshetsförsäkringsavgifter och arbetspensionsavgifter som har dragits av lönen. När man slutar jobba lönar det sig att kontrollera att arbetsgivaren har betalat semesterersättning för de semesterdagar som arbetstagaren inte har tagit ut.

3. Hurdana råd önskar sig sommarjobbarna på arbetsplatsen?

– Många sommarjobbare känner inte nödvändigtvis till om det till exempel finns en förtroendeman på arbetsplatsen och vem det i så fall är. Därför skulle det vara bra att också ge sommarjobbarna en introduktion i vilka förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som finns på arbetsplatsen. I många situationer kan också de mer erfarna arbetstagarna på arbetsplatsen hjälpa sommarjobbarna.

Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper unga sommarjobbare under hela sommaren, vardagar klockan 9–15 på numret 0800 179 279. Rådgivningen betjänar också på svenska. Du kan också skicka in din fråga via formuläret som finns på Sommarjobbarinfos webbplats. På webbplatsen hittar du också svaren på de vanligaste frågorna. Tjänsten Sommarjobbarinfo upprätthålls de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.