Värme är inget att leka med – kom ihåg att ta pauser och att dricka tillräckligt

I överraskande många arbeten utsätts arbetstagare för värme året om. Värme belastar hjärtat och vätskeförlust kan i värsta fall leda till värmeslag.
07.05. 15:40
LÖNTAGAREN
Asfaltarbetare hör till dem som jobbar i värme under sommarmånaderna. Foto: Lehtikuva/Matti Björkman

Enligt Arbetshälsoinstitutet utsätts ungefär 60 000 personer för värme i sitt arbete i Finland. En del är tvungna att arbeta i varma förhållanden hela året, men när våren och sommaren kommer ökar problemen med värme på arbetsplatserna. Var tredje arbetstagare upplever att värmen är hälsovådlig.

I lagstiftningen finns inga fastslagna gränser för hur varmt det ska vara för att man ska tala om hetta. Arbetshälsoinstitutet och arbetarskyddsmyndigheten sätter ändå gränsen vid 28 grader – om det är varmare än så kan hälsan äventyras och då ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minimera hälsoriskerna. 

Det finns många yrken där man utsätts för värme under hela året. Torr värme förekommer framför allt inom industrin – i arbeten där man till exempel smälter, gjuter, värmebehandlar, smider, valsar eller tillverkar glas- och keramikprodukter. Fuktig värme drabbar arbetstagare som jobbar i kök, tvätterier eller bagerier.

I utomhusarbeten sommartid är det framför allt asfalts- och takarbetare som utsätts för riktigt heta förhållanden.

Värme belastar hjärtat

Belastningen på hjärtat ökar när man arbetar i värme. Det beror på att en allt större andel av det cirkulerande blodet omdirigeras till huden för att hålla kroppen sval när det blir varmt eller när den fysiska belastningen ökar.

Samtidigt avtar blodcirkulationen i musklerna, och då tröttas musklerna ut snabbare och muskelkraften minskar.

Om temperaturen i hjärnan dessutom stiger, uppstår trötthet i det centrala nervsystemet. Det leder till försämrad prestationsförmåga och kan orsaka kraftig utmattning – och i så fall ska man avbryta arbetet.

När det är riktigt varmt lyckas kroppen endast göra sig av med värmen genom svett som avdunstar. Riklig svettning gör det svårare att upprätthålla kroppens vätske- och saltbalans.

Törsten är inget bra mått på vätskebehovet

En arbetstagare som är van vid att arbeta i varma förhållanden kan producera ungefär 600–1000 gram svett per timme. Om man inte kompenserar vätskeförlusten genom att dricka blir kroppen uttorkad. När kroppen blir uttorkad, ökar belastningen på blodcirkulationen och temperaturen i de inre organen stiger, vilket ökar risken för akuta värmerelaterade sjukdomar.

Enligt Arbetshälsoinstitutet är törsten inget bra mått på vätskebehovet. I stället borde man följa med kroppsvikten när man arbetar i värme. En viktminskning på mer än tre procent innebär att muskelstyrkan har försämrats märkbart, och när viktminskningen är mer än fyra procent har också uthålligheten försämrats. Om vikten sjunker med över sex procent är risken för värmeslag överhängande. Värmeslag kan vara livshotande och den som har drabbats måste omedelbart få vård.

Alla kan inte arbeta i värme

Alla är inte lämpade för att arbeta i värme. Det finns individuella skillnader i hur väl människor tål värme och dessutom finns det sjukdomar som påverkar värmetåligheten. Det handlar bland annat om sjukdomar i andnings- och cirkulationsorganen, ämnesomsättningssjukdomar och utbredda hudsjukdomar. Också läkemedel som används mot de här sjukdomarna kan försämra förmågan att tåla värme.

Den som tidigare har drabbats av hjärtinfarkt eller lider av hjärtsvikt eller svår njursjukdom ska undvika att arbeta i värme.

Värme kan leda till värmerelaterade sjukdomar

Akuta värmerelaterade sjukdomar är solsting, svimning, värmekramp och värmeutmattning.

Dessutom kan värmen ha andra negativa hälsoeffekter. Till exempel kan kraftig svettning orsaka hudproblem. Hormonaktiviteten som reglerar vätskebalansen kan också rubbas, vilket kan leda till svullnader i benen och fötterna. Dessutom leder värmen till att balanssinnet försämras, vilket kan öka risken för att man faller och skadar sig.

Aleksi Vienonen, frilansjournalist
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.