Varför lönar det sig att rösta i EU-valet? FFC:s internationella chef Pekka Ristelä svarar på tre frågor

Det är viktigt att också arbetstagarna kan göra sin röst hörd i Bryssel. Därför lönar det sig att rösta i valet till Europaparlamentet på söndag, säger Pekka Ristelä som är internationell chef på FFC.
21.05.2019 11:06
LÖNTAGAREN

Varför är valet till Europaparlamentet viktigt?

– En stor del av den finländska lagstiftningen får sin början genom de direktiv som godkänns av Europaparlamentet. Det är viktigt att parlamentet representerar alla européer och att också arbetstagarnas röst hörs i parlamentet.

Påverkas det finländska arbetslivet av besluten i EU-parlamentet?

Pekka Ristelä är internationell chef på FFC.

– Ja, på många sätt. Under den gångna valperioden har Europaparlamentet bland annat godkänt nya bestämmelser inom arbetarskyddet och stärkt de utstationerade arbetstagarnas rätt till likvärdiga anställningsvillkor. Parlamentet har också förbättrat den europeiska miniminivån på familjeledigheterna och har instruerar medlemsländerna att motverka den osäkerhet i arbetslivet som till exempel nolltimmarsavtalen innebär.

Vad förväntar du dig av det nya parlamentet som väljs nu?

– Jag förväntar mig att parlamentet ska fortsätta arbetet med att skapa ett bättre arbetsliv i hela Europa. Jag hoppas att parlamentet också ska komma med starka ställningstaganden för en rättvis ekonomi, för mänskliga rättigheter och för en ekologiskt hållbar politik.

Läs mer om FFC:s mål inför valet till Europaparlamentet

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.