"Vi vill att medlemmarna ska få en starkare ställning som samhälleliga aktörer och beslutsfattare" – FFC:s organisationschef svarar på tre frågor om kommunalvalet och FFC:s kandidatgalleri

FFC:s organisationschef Eija Harjula berättar varför fackcentralen har öppnat ett kandidatgalleri, vem som kan ansluta sig till galleriet och varför det är viktigt att alla använder sin rösträtt i kommunalvalet.
12.05. 15:20
LÖNTAGAREN
Kommunalvalet hålls den 13 juni.

1. Varför har FFC öppnat ett kandidatgalleri inför kommunalvalet?

– Vi vill att medlemmarna i fackförbunden inom FFC ska bli bättre kända samt få en starkare ställning och större betydelse som samhälleliga aktörer och beslutsfattare. Samtidigt vill vi uppmuntra våra medlemmar att kandidera i valet.

– I kommunerna fattar man beslut i konkreta frågor som berör invånarnas vardag. Vem skulle vara bättre experter på vardagen än arbetstagarna inom FFC.

– Ibland känns det som om det kommunala beslutsfattandet är en komplicerad polka av svårbegripliga frågor, där de vanliga kommuninvånarna inte har något att säga till om. Den här myten måste vi knäcka och för att vi ska kunna göra det behövs fler modiga, viktiga människor som stiger fram och ställer upp som kandidater i valet.

2. Vem är kandidatgalleriet avsett för och går det fortfarande att anmäla sig?

– Galleriet är avsett för alla medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden och anställda inom fackföreningsrörelsen som ställer upp i kommunalvalet. En förutsättning är att kandidaterna godkänner FFC:s värden och förbinder sig att främja dem genom sitt eget agerande.

– Det går fortfarande att anmäla sig till galleriet och kandidaterna kan också komplettera sina egna uppgifter, till exempel genom att lägga till sitt kandidatnummer.

3. Varför är det viktigt att rösta i kommunalvalet?

– För det första är det alltid viktigt att rösta. Jag anser att rösträtten uttryckligen är en rättighet med stort R. 

– De beslut som fattas i kommunerna handlar om frågor som ligger nära människornas vardag. Dagvård, tjänster för äldre, förskola, ungdomstjänster, kultur, bibliotek, vägar, gatubelysning, trafik, med mera. Det här är saker som följer oss i vår vardag och som vi kanske inte ens märker att finns, men som inte uppstår eller fungerar av sig själva.

– Bara genom att rösta kan du påverka de värderingar och val som ligger som grund för de beslut som fattas, och på vems villkor och i vilken riktning din hemort utvecklas.

Bekanta dig med FFC:s kandidatgalleri och fackcentralens mål inför kommunalvalet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.