Vad ska man tänka på när arbetsplatsen tar emot yrkesstuderande? Nu finns material på svenska för personalrepresentanter och arbetsplatshandledare

Vad kännetecknar bra handledning av yrkesstuderande? Vilken är förtroendemannens roll och vad ska man tänka på när det gäller arbetarskyddet? Nu finns en serie svenskspråkiga broschyrer om handledning av yrkesstuderande på arbetsplatsen. Broschyrerna är fritt tillgängliga och lämpar sig bland annat för personalrepresentanter och arbetsplatshandledare.
14.10.2020 16:00
LÖNTAGAREN
Handledningen av yrkesstuderande kan vara en utmaning för många arbetsplatser. Foto: Gorilla

Sedan yrkesutbildningen förnyades för knappt tre år sedan ska en större del av inlärningen ske på arbetsplatserna. Men samtidigt kan det vara svårt för arbetsplatserna att ta fram de rutiner och förfaringssätt som behövs för att inlärningen ska ske effektivt, smidigt och tryggt.

Därför har projektet Yrkeskunskap tillsammans (Ammattitaitoa yhdessä) tagit fram en serie broschyrer som nu också finns tillgängliga på svenska, både i elektronisk och tryckt form. Syftet med broschyrerna är att hjälpa arbetsplatserna och läroinrättningarna att utveckla lärandet i arbetslivet.

Broschyrerna tar bland annat upp hur handledningen av studerande ska ordnas, vad man ska tänka på när det gäller säkerheten i arbetet för studerande och hur samarbetet mellan arbetsplatsen och läroinrättningen kan utformas.

I projektet Yrkeskunskap tillsammans (Ammattitaitoa yhdessä) deltog förutom Arbetarnas Bildningsförbund ABF också Arbetshälsoinstitutet och Kiipula yrkesinstitut samt de FFC-anslutna fackförbunden JHL, PAM och Industrifacket. FFC har stött projektet.

Här hittar du de svenskspråkiga broschyrerna i elektronisk form

Du kan beställa gratis exemplar av de tryckta broschyrerna på både svenska och finska via ett webbformulär på Arbetarnas bildningsförbunds webbplats. Du kan också ladda ner broschyrerna på båda språken i PDF-format via ABF:s webbplats (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.