Vad ska du göra om du är rädd för att bli smittad på jobbet? FFC:s arbetsmiljöexpert Anne Mironen svarar på tre frågor om coronaviruset

Endast en liten del av medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden har möjlighet att distansjobba. Rädslan för att exponeras för coronaviruset på jobbet kan vara stor. Anne Mironen är arbetsmiljöexpert på fackcentralen FFC och hon kommer med tre tips för dem som oroar sig.
07.04.2020 07:10 Uppdaterad 25.01. 15:15
LÖNTAGAREN
Det är en god idé att tala om sina egna rädslor på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsplatsen är säker. Foto: Gorilla

1. Jag är rädd för att jag ska exponeras för coronaviruset på arbetsplatsen. Hur kan jag lindra min rädsla?

– Använd den skyddsutrustning som arbetsgivaren ger dig och följ noggrant arbetsgivarens instruktioner. En del av ett säkert beteende är att agera omsorgsfullt, värna om säkerhetsavstånd och tvätta händerna.

Anne Mironen är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

– Diskutera situationen med din chef och dina arbetskamrater. Du kan också vända dig till arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen eller företagshälsovården. Arbetsgivaren ansvarar för att göra en riskbedömning av de faktorer som påverkar hälsan och säkerheten för arbetstagarna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska se till att riskbedömningen alltid hålls uppdaterad, och arbetsgivaren är också skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att skydda arbetstagarna. Också företagshälsovården deltar i att utreda arbetsförhållandenas inverkan på hälsan.

– Om du hör till en riskgrupp ska du tala med din chef och företagshälsovården, för att se till att säkerhetsåtgärderna är tillräckliga för dig. Du kan också bekanta dig med till exempel Arbetshälsoinstitutets instruktioner för att förhindra coronavirusepidemi för att kolla att ni gör saker rätt på er arbetsplats. 

2. Min arbetsgivare har inte gjort tillräckligt för att se till att arbetsmiljön är säker, och hen reagerar inte när arbetsgivarna lyfter fram bristerna. Vart kan jag vända mig?

– Du kan kontakta arbetarskyddsförvaltningens telefonrådgivning på numret 0295 016 620. Rådgivningen betjänar måndag till fredag klockan 9.00–15.00. Ni kan också be arbetarskyddsfullmäktige ringa, om ni har valt någon till den posten på arbetsplatsen.

– Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att det går att arbeta tryggt och utan att riskera hälsan – också under den pågående coronavirusepidemin. Också på arbetarskyddsförvaltningens webbplats finns aktuell information om coronaviruset för arbetsplatserna.

3. Alla arbetstagare följer inte de anvisningar som finns och därför löper andra arbetstagare risk för att exponeras. Vad borde jag göra?

– Säg omedelbart till åt arbetstagaren själv. Meddela också chefen och arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen. Det är inte alls acceptabelt att bryta mot säkerhetsåtgärderna. Alla måste ta sitt ansvar. Det är arbetsgivarens rättighet och skyldighet att övervaka och kräva att säkra arbetssätt följs på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste också vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till situationen.

Mer information

Uppdaterad 25.1.2021 kl. 15.15: Hänvisningen till beredskapslagen har tagits bort, formuleringen om att endast få FFC:are har möjlighet att distansjobba har ändrats och länkar till mer information har lagts till.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.