Vad innebär aktiveringsmodellen och vad gör FFC för att få regeringen att skrota reformen? Här hittar du allt du behöver veta!

Regeringens reform av arbetslöshetsskyddet, den så kallade aktiveringsmodellen trädde i kraft vid årsskiftet. FFC kräver att regeringen skrotar reformen och har bland annat sammankallat till en stor manifestation fredagen den 2 februari i Helsingfors.
19.01.2018 12:12
LÖNTAGAREN
Servicen för arbetslösa måste förbättras, påpekar FFC. Allt kan inte skötas via webben, utan det behövs också personlig betjäning. Foto: FFC / Patrik Lindström

Vad innebär aktiveringsmodellen?

Riksdagen godkände aktiveringsmodellen före jul och reformen trädde i kraft redan vid årsskiftet. Arbetslöshetsersättningen sjunker med 4,65 procent i 65 utbetalningsdagar om den arbetslösa inte under den föregående 65-dagarsperioden har arbetat i minst 18 timmar eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service i minst fem dagar.

Sänkningen gäller alla arbetslöshetsförmåner: den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Förmånen kan sjunka första gången i april 2018.

Läs mer: Förändringar vid årsskiftet: Regeringen skär ner arbetslöshetsskyddet, arbetslivspensionerna börjar betalas ut och yrkesutbildningen reformeras

Hur kom modellen till och vilken roll har FFC haft?

Idén till aktiveringsmodellen föddes hösten 2016 i en arbetsgrupp som statsminister Juha Sipiläs regering tillsatte och som leddes av finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki. Uppdraget som arbetsgruppen fick var snävt definierat på förhand: man skulle göra nedskärningar i arbetslöshetsskyddet.

FFC har inte deltagit i beredningen av reformen, för man anser att arbetslöshetsskyddet inte får försvagas ytterligare. Däremot har FFC föreslagit att karenssystemet och arbetslöshetsskyddet i övrigt skulle förenklas och att servicen för arbetslösa skulle förbättras.

Regeringen har redan tidigare skurit ner utkomstskyddet för arbetslösa med 200 miljoner euro och i samband med konkurrenskraftsavtalet förband sig regeringen att inte göra ytterligare nedskärningar.

Läs mer: Vem var det som kom på aktiveringsmodellen och vad hände sedan?

Vad gör FFC för att få regeringen att skrota modellen?

FFC stöder medborgarinitiativet mot aktiveringsmodellen, som har undertecknats av ungefär 130 000 personer. Här kan du underteckna medborgarinitiativet. Dessutom har FFC sammankallat beslutsfattarna inom medlemsförbunden till ett stormöte tisdagen den 23 januari.

– Medborgarinitiativet förtjänar en noggrann behandling i riksdagen. Vid mötet med förbundens beslutande organ går vi igenom vad vi kan göra för att få initiativet att framskrida snabbare, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Vid mötet kommer man också att diskutera FFC:s egen modell för aktiv jobbsökning.

Därefter ordnar FFC en manifestation fredagen den 2 februari på Senatstorget i Helsingfors. Manifestationen väntas locka tusentals deltagare och det ordnas gratis busstransport från olika delar av landet till Helsingfors. Mer information finns på evenemangets sida på Facebook.

Samtidigt fortsätter FFC att föra fram sina synpunkter och förslag för politiker och tjänstemän.

Läs mer: FFC sammankallar beslutsfattarna inom förbunden och ordnar en politisk åsiktsyttring – Regeringen måste riva upp aktiveringsmodellen

Vad anser FFC att man i stället borde göra för att öka sysselsättningen och förkorta arbetslöshetsperioderna?

FFC har upprepade gånger påpekat att utkomstskyddet i dag är en djungel som borde förenklas. Framför allt kunde man gallra i karenserna, för i dagsläget kan det vara svårt för arbetslösa att veta i vilka situationer de kan få arbetslöshetsskyddet indraget.

FFC är också bekymrat över resurserna vid arbets- och näringsbyråerna. Regeringen måste se till att det finns tillräcklig service för arbetslösa. Till exempel i Danmark satsar man betydligt mer på personlig betjäning.

Dessutom anser FFC bland annat att man borde förbättra arbetslösas möjligheter att studera, göra det lättare att flytta efter arbete och utveckla den jämkade dagpenningen så att det skulle bli lättare att ta emot jobb.

Läs mer: Danmark satsar stort på tjänster för arbetslösa – "lönsam investering"

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.