Vad har arbetstagarna för nytta av ILO? – FFC-jurist svarar på tre frågor om Internationella arbetsorganisationen som fyller 100 år i år

Internationella arbetsorganisationen ILO fyller 100 år i år. ILO är ett FN-organ som fungerar på trepartsbasis, vilket betyder att arbetstagarnas, arbetsgivarnas och regeringarnas representanter deltar i dess möten. Paula Ilveskivi är jurist på fackcentralen FFC, och hon svarar på tre frågor om ILO och dess uppdrag.
12.02.2019 09:12
LÖNTAGAREN
Världsfacket ITUC publicerar årligen en karta över hur arbetstagarnas rättigheter förverkligas eller kränks i olika länder. Den här kartan är från år 2018. Foto: ITUC

Vilken nytta har de finländska löntagarna av ILO?

– ILO:s avtal, rekommendationer, deklarationer och andra dokument är en del av det internationella systemet för mänskliga rättigheter. Avtalen är juridiskt förpliktande och slår fast de minimivillkor i arbetslivet som staterna inte får underskrida. I sista hand garanterar de alltså minimivillkoren också för de finländska löntagarna.

Paula Ilveskivi är jurist på FFC.

– I övervakningen av de globala produktionskedjorna har man gjort små framsteg, och det gynnar löntagare runtom i världen. ILO har spelat en viktig roll i den här utvecklingen.

Hur väl förbinder sig länderna att följa ILO:s avtal?

– Tyvärr finns det många länder som inte har ratificerat ILO:s avtal, det vill säga gjort avtalen till en del av det nationella rättssystemet. ILO:s avtal förbjuder bland annat användningen av barnarbetskraft och tvångsarbete, men vi vet att båda förekommer trots förbudet.

– I Finland har vi under den här regeringsperioden sett försök att angripa arbetstagarnas kollektiva förhandlingsrätt. I samband med förslaget till tvångslagar försökte regeringen Sipilä begränsa arbetstagarnas kollektiva rätt att förhandla, till arbetsgivarsidans fördel. Det här skulle ha stridit mot förhandlingsrätten som tryggas av ILO-avtalen.

Vilken är den största utmaningen för ILO just nu?

– Arbetsgivarsidan och en del av regeringarna vill inte avtala om nya bindande avtal, utan endast rekommendationer och resolutioner. Det här har kommit fram bland annat i förhandlingarna om ett förbud mot trakasserier och våld. 

– Bland FN-organisationerna är ILO speciell, eftersom den fungerar enligt trepartsprincipen. Det är viktigt att den här principen bevaras också i framtiden.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.