Vad händer på arbetsplatserna på onsdag – och vad händer efter det?

Flera fackförbund inom FFC ordnar politiska strejker onsdagen den 3 oktober. Genom de politiska stridsåtgärderna motsätter sig förbunden den uppsägningslag som regeringen försöker driva igenom. Om lagen blir verklighet kommer den att försvaga anställningstryggheten på små företag.
02.10.2018 14:17
FFC

Statsminister Juha Sipiläs bereder en ändring av arbetsavtalslagen som ska göra det lättare att säga upp arbetstagare på personrelaterade grunder vid små företag. Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och dess medlemsförbund har motsatt sig lagändringen från första början. Uppsägningslagen försvagar anställningstryggheten vid små företag och leder till att de som jobbar på små företag försätts i en ojämlik situation i förhållande till dem som jobbar på större företag.

Regeringen meddelade senast tisdagen den 2 oktober att den fortsätter bereda lagändringen, även om innehållet i förslaget ändras en aning. Enligt det nya förslaget ska de lindrigare uppsägningsgrunderna gälla anställda vid företag med färre än 10 anställda. Det ursprungliga förslaget gällde företag med färre än 20 anställda. FFC motsätter sig lagförslaget oavsett var gränsen dras, och har krävt att regeringen helt ska avstå från att ändra lagen.

Regeringen planerar att sända lagförslaget till rådet för bedömning av lagstiftningen i oktober, och ska därefter ge lagförslaget till riksdagen för behandling i november.

Läs mer om regeringens lagförslag och de fackliga motåtgärderna på FFC:s webbsida #sistadroppen

De här FFC-förbunden har fattat beslut om politiska stridsåtgärder

PAM: Politisk strejk på nästan 100 verksamhetsställen

Servicefacket PAM genomför en dygnslång politisk strejk på 94 verksamhetsställen runtom i Finland. Strejken inleds onsdagen den 3 oktober kl. 00.00. PAM har begränsat den politiska strejken så att den i huvudsak gäller personer som arbetar med städning och fastighetsskötsel samt vid personalrestauranger inom industrin. På de arbetsplatser som omfattas av strejken arbetar ungefär 1000 arbetstagare och förmän.

Dessutom har PAM utlyst ett övertidsförbud som gäller 26 avtalsbranscher. Övertidsförbudet inleds onsdagen den 3 oktober och avslutas tisdagen den 23 oktober.

PAM:s styrelse tar ställning till situationen och stridsåtgärderna på sitt möte tisdagen den 23 oktober.

På PAM:s webbplats hittar du mer information om de politiska stridsåtgärderna och vilka arbetsplatser som berörs

Industrifacket: Politisk strejk på vissa arbetsplatser

Industrifacket ordnar en dygnslång politisk strejk på vissa utvalda arbetsplatser. Strejken inleds onsdagen den 3 oktober kl. 00.00.

Det övertidsförbud som inleddes måndagen den 17 september är också i kraft tills vidare. Övertidsförbudet gäller alla arbetstagare som jobbar inom Industrifackets avtalsbranscher, med undantag för arbetstagare inom medie- och tryckbranschen, tidningsutdelare och tjänstemän inom kommunikationsbranschen.

På Industrifackets webbplats hittar du mer information om de politiska stridsåtgärderna och vilka arbetsplatser som berörs

SEL: Mer än 4 500 arbetstagare deltar i en politisk strejk

Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL har utlyst en dygnslång politisk strejk på 15 arbetsplatser onsdagen den 3 oktober. I strejken deltar mer än 4500 arbetstagare inom livsmedelsindustrin.

På SEL:s webbplats hittar du mer information om de politiska stridsåtgärderna och vilka arbetsplatser som berörs

Elektrikerförbundet: Ungefär 1000 arbetstagare deltar i en dygnslång strejk

Elektrikerförbundet har fattat beslut om en politisk strejk som omfattar 150 arbetsplatser inom industrin. I strejken deltar nästan 1000 arbetstagare från flera avtalsbranscher, tillsammans med Industrifacket.

Den dygnslånga strejken gäller de arbetstagare vars arbetspass skulle inledas onsdagen den 3 oktober. Arbeten som görs för att trygga människoliv och hälsa omfattas inte av strejken.

Samtidigt genomför Elektrikerförbundet en politisk strejk på 15 av de största arbetsplatserna inom livsmedelsindustrin tillsammans med SEL.

Elektrikerförbundet kommer vid behov att fatta beslut om nya politiska stridsåtgärder om inte regeringen drar bort sitt lagförslag.

På Elektrikerförbundets webbplats hittar du mer information om de politiska stridsåtgärderna och vilka arbetsplatser som berörs (på finska)

JHL: Övertids- och skiftbytesförbudet är fortfarande i kraft

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL inledde ett övertids- och skiftbytesförbud inom nästan alla sina avtalsbranscher måndagen den 1 oktober. Förbudet är i kraft tills vidare.

Stridsåtgärderna har i det här skedet avgränsats så att de inte gäller arbetstagare inom bland annat energibranschen, järnvägsbranschen och Bildningsarbetsgivarnas avtalsbranscher. Tjänsteinnehavare och tjänstemän deltar inte eftersom de enligt lagen inte får delta i politiska stridsåtgärder.

På JHL:s webbplats hittar du mer information om de politiska stridsåtgärderna och vilka arbetsplatser som berörs

PAU: Övertidsförbudet på postens arbetsplatser fortsätter till söndagen

Finlands post- och logistikunion PAU har utlyst övertidsförbud på Postis och Flexos arbetsplatser. Det två veckor långa övertidsförbudet inleddes måndagen den 24 september och avslutas söndagen den 7 oktober. Övertidsförbudet gäller inte arbetsuppgifter med koppling till medborgarnas hälsa och säkerhet.

På PAU:s webbplats hittar du mer information om de politiska stridsåtgärderna och vilka arbetsplatser som berörs

AKT: Övertidsförbudet upphörde i slutet av september

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT hade utlyst övertidsförbud i flera av sina avtalsbranscher. Övertidsförbudet var i kraft den 17–30 september.

På AKT:s webbplats hittar du mer information om de politiska stridsåtgärderna (på finska)

Beslutsfattarna inom FFC-förbunden samlas på fredag

Omkring 500 beslutsfattare inom de FFC-anslutna fackförbunden samlas fredagen den 5 oktober vid Paasitornet i Helsingfors. Vid tillställningen drar förbunden upp riktlinjerna för de fortsatta åtgärderna mot regeringens förslag till uppsägningslag.

Mötet sänds direkt på FFC:s webbplats klockan 12.15–14.30.

Programmet för mötet kan du läsa på FFC:s webbplats (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.