Vad händer om parterna inte lyckas enas om ett nytt kollektivavtal innan det föregående avtalet löper ut?

Kollektivavtal ingås alltid för en viss tid och när avtalsperioden närmar sig sitt slut börjar avtalsparterna diskutera ett nytt avtal. Men vad händer nu, när en del av dem som förhandlar för arbetsgivarnas räkning har avskaffat sig själva eller sin förhandlingsverksamhet?
30.11.2021 09:13
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

– Vi står inför många problem när de branschvisa kollektivavtalen ändrar form, avskaffas eller splittras till förmån för företagsspecifika avtal. En viktig fråga är vad som händer om det föregående kollektivavtalet löper ut, men parterna inte ännu har lyckats förhandla fram ett nytt avtal. Den här typen av situationer uppstår alltid i samband med avtalsförhandlingar, men när avtalsverksamheten nu genomgår stora förändringar är det mycket mer sannolikt att det går så här, påpekar Karoliina Huovila som är arbetsmarknadschef på fackcentralen FFC.

Karoliina Huovila är arbetsmarknadschef på FFC.

Det handlar inte bara om en teknikalitet. Kollektivavtalen är fulla av viktiga anställningsvillkor som tryggar arbetstagarnas ekonomi och gör det lättare att uppnå balans i livet. De här anställningsvillkor finns inte inskrivna i lagen och de kan gälla hundratals, tusentals eller rentav tiotusentals människor, beroende på hur stort kollektivavtalet är. Det är bra att komma ihåg att de kollektivavtal som är allmänt bindande tillämpas på alla arbetstagare inom den branschen.

– De här anställningsvillkoren är för viktiga för att bara försvinna. Arbetstagarna skyddas också av avtalens så kallade efterverkan. Det betyder att villkoren i ett kollektivavtal fortsätter att gälla också efter att avtalet har löpt ut, om parterna inte har ingått ett nytt avtal, konstaterar Karoliina Huovila

Nu har dock vissa representanter för arbetsgivarsidan meddelat att de är av annan åsikt också i den här frågan. FFC har hört om fall där arbetsgivaren rakt ut har meddelat att anställningsvillkoren upphör att gälla när kollektivavtalet löper ut.

– Självklart kan ingen arbetsgivare upphäva avtalets efterverkan bara genom att ensidigt meddela om saken. Från arbetsgivarsidan har man föreslagit att vi i den här nya situationen på något sätt borde förhålla oss annorlunda till avtalens efterverkan. Men man kan inte undkomma sitt ansvar bara genom att trixa och skapa en ny förhandlingsorganisation.

De viktigaste villkoren som förblir i kraft på grund av avtalens efterverkan är bestämmelserna om lön och arbetstid. Med tanke på arbetstagarnas rättssäkerhet är det viktigt och till och med nödvändigt att de villkor som är centrala för anställningsförhållandet förblir i kraft.

– Om någon försöker agera i strid med det här är det viktigt att ingripa genast och se till att spelreglerna för ett rättvist arbetsliv bevaras på alla arbetsplatser, säger Karoliina Huovila.

Läs mer om avtalsmodellen på den finländska arbetsmarknaden.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.