Vad är viktigast för sommarjobbarna att komma ihåg? – Juuli Jokinen svarar på tre frågor om sommarjobb

Fackets sommarjobbarrådgivare Juuli Jokinen påminner om att den erfarenhet som unga får när de sommarjobbar har en stor inverkan på hur de ser på arbetslivet. FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma sommarjobbarinfo öppnade i början av maj och betjänar också på svenska.
21.05.2018 11:49
LÖNTAGAREN
Juuli Jokinen svarar i år på sommarjobbarnas frågor.

1. Vad är viktigast för sommarjobbarna att komma ihåg?

– Det viktigaste är att göra upp ett skriftligt arbetsavtal. Även om också ett muntligt arbetsavtal är giltigt enligt lagen, så är det bra att ha ett skriftligt avtal för säkerhets skull. Om arbetstagaren och arbetsgivaren blir oense om vilka anställningsvillkor man har kommit överens om, så är det lättare att kolla vad man har skrivit ner än att försöka komma ihåg de diskussioner man har fört med arbetsgivaren.

2. Hurdana frågor är det som bekymrar sommarjobbarna?

– Nu under försommaren har sommarjobbarna frågat om arbetstider och rätten att ta pauser.

3. Varför är den erfarenhet man får från sommarjobbet viktig – och vad var ditt första sommarjobb?

– Sommarjobb är en bra möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och lära sig sådant som man inte lär sig i skolan. All slags arbetserfarenhet är viktig och nyttig med tanke på framtiden. I olika jobb lär man sig olika saker.

– Mitt eget första sommarjobb var på en byggarbetsplats där jag städade och gjorde olika hjälparbeten. Jag trivdes så bra på bygget att jag tillbringade följande sommar i samma arbete.

Här kan du läsa mer om fackets Sommarjobbarinfo.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.