Vad är ett arbetsavtal och vad gör facket? – Fem orsaker till att invandrare behöver rådgivning om spelreglerna i arbetslivet

Det är inte lätt för invandrare att ta sig in i det finländska arbetslivet. Om man inte känner till spelreglerna finns det en risk att man blir utnyttjad. Sari-Anne Salminen är jurist på FFC:s rådgivning för invandrare och hon räknar upp fem orsaker till att det behövs en tjänst som hjälper invandrare i frågor som gäller villkoren i arbetslivet.
05.06.2018 09:55
LÖNTAGAREN
Invandrare som inte känner till spelreglerna i det finländska arbetslivet löper en stor risk att bli utnyttjade. Foto: FFC

1. Invandrare känner inte till spelreglerna i det finländska arbetslivet

Sari-Anne Salminen. Foto: FFC

– Det beror förstås lite på varifrån man har kommit till Finland och vilken utbildningsnivå man har, men oftast har invandrarna väldigt lite eller ingen kunskap om spelreglerna i det finländska arbetslivet. Jag har till exempel stött på ett fall där en arbetstagare blev tvungen att betala arbetsgivaren för att få ett skriftligt arbetsavtal.

– Redan en sådan sak som hur lång arbetsdagen får vara kan vålla problem för många invandrare. Många vet inte att det finns bestämmelser gällande arbetstiden i kollektivavtalen och också i lagen.

– Också utbildade invandrare tar kontakt med rådgivningen. Ofta vill de kontrollera någon sak som har med deras anställningsvillkor att göra.

2. Invandrare löper en större risk att bli utnyttjade i arbetslivet

– Att en del invandrare utnyttjas beror på att de inte känner till spelreglerna i arbetslivet. Genom att upprätthålla en rådgivningstjänst som hjälper invandrarna med frågor som gäller anställningsvillkoren kan vi motverka en uppdelning av arbetsmarknaden, alltså att arbetsgivare börjar anlita invandrare med sämre anställningsvillkor än andra.

– En del av fallen där invandrare utnyttjas är väldigt grova. I värsta fall handlar det om människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Också i Finland har det fallit domar för båda brotten.

3. Det är viktigt att facket når ut till invandrarna 

– Bland invandrarna finns det många som är rädda eller har andra negativa erfarenheter av fackföreningsrörelsen, på grund av situationen i de länder de kommer ifrån.

– Det är viktigt att vi berättar att det i Finland är vanligt och helt okej att höra till ett fackförbund, och att det är något som arbetsgivaren inte har rätt att förbjuda. Det är också viktigt att betona att fackförbunden försvarar arbetstagarnas rättigheter och att medlemskap i facket ger trygghet i arbetslivet.

4. Invandrarna är intresserade av att hitta jobb

– Det är många som kontaktar rådgivningen för att fråga hur man får jobb i Finland och vilka tillstånd som behövs. Vi tillfrågas också om vad man ska göra om man har fått arbetstillstånd inom en bransch, men vill byta till en annan bransch. Vi uppmanar dem som frågar om sådana här saker att vända sig till Migrationsverket.

5. Den arbetsrelaterade invandringen kommer att öka i framtiden 

– Människor rör sig från ett land till ett annat efter arbete, och jag tror att det här är något som kommer att bli allt vanligare i framtiden, trots att antalet asylsökande nu har sjunkit avsevärt.

– Vi erbjuder också utbildning åt anställda vid invandrarorganisationer så att de ska kunna berätta om spelreglerna i det finländska arbetslivet. Vi har också utbildat fackföreningsaktiva och anställda vid fackförbunden. Det är ett faktum att det finländska arbetslivet blir allt mer internationellt och att det i framtiden finns arbetstagare med invandrarbakgrund på allt fler arbetsplatser.

Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.