"Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras" – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma tjänst Sommarjobbarinfo öppnar i dag, måndagen den 2 maj. Tjänsten hjälper sommararjobbare i frågor som gäller villkoren i arbetslivet och det går att ta kontakt med rådgivningen per telefon, WhatsApp eller webbformulär. Rådgivaren Hanna-Marilla Zidan uppmuntrar alla som undrar över något som gäller sommarjobbarnas rättigheter och skyldigheter att ta kontakt.
02.05.2022 07:00
FFC, AKAVA och STTK
Sommarjobbarrådgivaren Hanna-Marilla Zidan. Foto: Patrik Lindström

Sommarjobbarrådgivaren Hanna-Marilla Zidan studerar juridik med inriktning på arbetsrätt vid Helsingfors universitet. Zidan förväntar sig att hon under sommaren konkret ska kunna hjälpa unga sommarjobbare och reda ut arbetsrättsliga frågor.

– Jag hoppas att arbetsgivarna erbjuder sommarjobb åt så många unga som möjligt. Tyvärr har coronapandemin under de två senaste åren begränsat ungas möjligheter till sysselsättning och lett till att färre unga har fått sitt första jobb.

För många unga är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Erfarenheterna från det första jobbet kan på lång sikt ha en avgörande betydelse för hur de unga uppfattar arbetslivet.

– Det är mycket viktigt att det finns en sådan här avgiftsfri tjänst som är öppen för alla och som man kan kontakta för att reda ut frågor man funderar på i samband med sommarjobbet. Sommarjobbarna, i synnerhet de som är yngre, behöver inte ensamma grubbla på frågor som gäller sommarjobbet.

– Under våren har det i medierna rapporterats om många fall där unga arbetstagare har haft dåliga arbetsförhållanden. Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andra arbetstagares rättigheter, betonar Zidan.

Det behövs fortfarande en rådgivning för unga

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobarinfo har redan i 17 år erbjudit rådgivning och gett svar på de frågor som unga samt deras närstående och arbetsgivare har funderat på. Alla frågor behandlas konfidentiellt, så man behöver inte vara rädd för att fråga om råd.

Även om arbetslivet har förändrats på många sätt under årens lopp, så har frågorna i hög grad förblivit desamma. Vanligast är det att tjänsten kontaktas i frågor som gäller lön eller arbetstid. Många frågor gäller också prövotid och arbetsintyg.

– Det ligger i båda parternas intresse att man omsorgsfullt sätter sig in i de rättigheter och skyldigheter man har som anställd.

Zidan påpekar att det lönar sig för sommarjobbare att be om ett skriftligt arbetsavtal och noggrant läsa igenom avtalet.

– Om något villkor är oklart ska man inte skynda med att underteckna avtalet, utan först ska man noggrant gå igenom vad som står i avtalet.

Sommarjobbarinfo betjänar hela sommaren

Sommarjobbarinfo öppnar måndagen den 2 maj och betjänar till den 31 augusti. Sommarjobbarrådgivaren nås vardagar klockan 9–15 per telefon på numret 0800 179 279 eller via WhatsApp på numret 040 747 1571. Det går också att ta kontakt via ett elektroniskt formulär på Sommarjobbarinfos webbplats. Rådgivningen betjänar på svenska, finska och engelska. Man kan också kontakta tjänsten anonymt.

Basfakta om sommarjobb finns på Sommarjobbarinfos webbplats på adressen www.kesaduunari.fi/svenska. Innan du tar kontakt kan du bekanta dig med svaren på de vanligaste frågorna. Det är också en god idé att kolla igenom checklistan för sommarjobbare.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.