Undvik dessa yrken om du är allergisk eller lider av astma – se listan!

I år har våren varit ovanligt besvärlig för pollenallergiker. Också personer som inte i vanliga fall har allergiska symtom har drabbats i år. I arbetslivet är det ändå inte bara säsongsbunden allergi som kan vålla problem, utan det finns många yrken som det lönar sig att undvika om man har eller har haft astma, allergier eller eksem.
05.06.2018 09:27
LÖNTAGAREN
Bland annat kockyrket är dåligt lämpat för personer som har eller tidigare har haft eksem, påpekar Arbetshälsoinstitutet. Foto: Maskot / Kuvatoimisto Gorilla

Uppskattningsvis var fjärde skolelev i Finland har eller har haft allergisk snuva, eksem eller astma. Det uppger Arbetshälsoinstitutet, som påpekar att unga som har fått symtom på grund av damm eller lukter som hör till det normala livet borde ta sig en ordentlig funderare innan de söker sig till vissa yrken. Det finns nämligen en stor risk att de här personerna drabbas av besvär om de utsätts för damm, kemikalier eller andra orenheter i sitt arbete.

Också personer med eksem kan vara tvungna att slopa planerna på att jobba inom många yrken. Arbetsrelaterad kontaktallergi är en besvärlig åkomma, som kan leda till att man tvingas byta yrke – och det kan vara både frustrerande och ekonomiskt utmanande om man tvingas göra det i vuxen ålder.

När personer med allergier eller astma väljer yrke gäller det alltså att fundera på om de i arbetet utsätts för något sådant som kan leda till besvär. Det kan handla om att man tvingas väta händerna ofta, att man är tvungen att använda gummi- eller plasthandskar en stor del av tiden, att man hanterar livsmedel, att man utsätts för kraftiga kemikalier eller smuts, eller att det finns damm, kraftiga dofter eller partiklar i luften.

Arbetshälsoinstitutet har gjort upp en lista över mer än femtio yrken som innebär risker för allergiker och astmatiker. I den intilliggande faktarutan hittar du de yrken som kan orsaka de allra värsta besvären. Enligt Arbetshälsoinstitutet lönar det sig att noggrant överväga eller helt undvika dessa yrken om man är allergiker eller astmatiker. Utöver dessa finns också ett stort antal yrken där besvär kan förekomma, men där de vanligen inte utgör ett hinder för arbetet. Hela listan över yrken som kan vålla besvär finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska).

Även om listan över yrken där allergier och astma kan vålla problem är lång, så finns det betydligt fler yrken som lämpar sig utmärkt för allergiker och astmatiker. Hit hör bland annat kontorsjobb samt jobb inom undervisningsbranschen, transport- och logistikbranschen och säkerhetsbranschen. Hela listan över yrken som lämpar sig för allergiker och astmatiker finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska).

Risk för yrkesastma

Benägenhet för allergi i kombination med ett yrke där man utsätts för damm eller kemikalieångor kan utlösa yrkesastma. Med yrkesastma avses astma vars verkliga och huvudsakliga orsak är ett visst ämne som finns i luften som andas in i arbetsmiljön.

I Finland insjuknar årligen ungefär 10 000 finländare i arbetsför ålder i astma. Av dessa konstateras årligen drygt hundra fall vara yrkesastma som berättigar till ersättning. Enligt Arbetshälsoinstitutet är det möjligt att inte alla fall av yrkesastma upptäcks.

All arbetsrelaterad astma är inte yrkesastma. Till arbetsrelaterad astma räknas förutom yrkesastma också sådan astma som förvärras i arbetet på grund av t.ex. damm, kemikalielukter, temperaturväxlingar eller ansträngning. Den som konstateras ha yrkesastma har rätt till ersättning för yrkessjukdom, men det gäller inte astma som förvärras i arbetet.

Enligt Arbetshälsoinstitutet kommer en betydande del av anmälningarna om yrkesastma från yrken där arbetstagarna inte i anslutning till själva arbetet utsätts för allergiframkallande faktorer, utan det är frågan om fuktskador i arbetslokalerna.

Aleksi Vienonen, frilansjournalist
(översättning, bearbetning och komplettering: Jonny Smeds)

Läs mer: Rätt handskar skyddar frisörer mot kemikalier

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.