Undantagen inom utkomstskyddet för arbetslösa förlängs till årets slut

Regeringen har fattat beslut om att förlänga de undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa, som skulle ha löpt ut i slutet av oktober. Nu är undantagsvillkoren i kraft till årsskiftet. Beslutet gäller skyddsdelen, rörlighetsunderstödet, den särskilda jämkningsperioden samt möjligheten att betala ut arbetslöshetsförmånen i förskott.
27.10.2020 08:30
FFC
Foto: Patrik Lindström

Undantagen förlängs eftersom coronavirusepidemin fortfarande försvårar möjligheterna för arbetssökande att få jobb, och eftersom antalet arbetslösa är exceptionellt högt. Redan i somras beslöt regeringen att förlänga de undantag som gäller bland annat självrisktiden och arbetsvillkoret.

Här nedan hittar du mer information om de undantag som har förlängts från slutet av oktober till slutet av december.

Vad har man gjort för att underlätta utbetalningen av arbetslöshetsförmån?

Arbetslöshetskassan eller FPA kan betala ut en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott åt de sökande. Förskottet betalas ut innan ansökningen har handlagts, så att ingen ska behöva vänta oskäligt länge på pengar. Tidigare har det varit möjligt att betala ut ett förskott för två månader. Den som ansöker om arbetslöshetsförmån måste ändå fortfarande skicka in en ansökan för varje period.

När beloppet på den jämkade arbetslöshetsförmånen beräknas används ingen särskild jämkningsperiod eller kalkylerad inkomst. Det betyder att jämkningsperioden och ansökningsperioden alltid är fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad, även om perioden innehåller dagar då den sökande inte har rätt till förmån. 

Om den sökandes inkomster från företagsverksamhet har förändrats så att det inte går att beräkna den jämkade dagpenningens belopp utgående från uppgifterna i den senast fastställda beskattningen, görs jämkningen utgående från den inkomst som företagaren själv uppger.

De här lagändringarna gäller till slutet av december 2020.

Hur mycket får man tjäna utan att arbetslöshetsförmånen minskar?

Arbetslöshetsförmånens belopp påverkas av alla förvärvsinkomster som överskrider skyddsdelen. Skyddsdelen är det penningbelopp man kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

Normalt är skyddsdelen 300 euro i månaden (279 euro under fyra kalenderveckor). Beloppet har tillfälligt höjts till 500 euro i månaden (465 euro under fyra kalenderveckor). 

Höjningen av skyddsdelen gäller också dem som redan får jämkad arbetslöshetsförmån. Höjningen tillämpas ändå bara på de arbetslöshetsförmåner vars ansökningstid har börjat 1.6–31.12.2020.

Hur har villkoren för rörlighetsunderstödet ändrats?

En person som är berättigad till utkomstskydd för arbetslösa och som tar emot ett jobb på långt avstånd från hemorten kan få rörlighetsunderstöd. Rörlighetsunderstöd kan också betalas när en arbetstagare flyttar på grund av jobbet. 

Rörlighetsunderstöd kan betalas tillfälligt både för heltids- och deltidsarbete om arbetstagarens dagliga arbetsresor överskrider två timmar när arbetet inleds. Normalt ska de dagliga arbetsresorna ta minst tre timmar i heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete. Ändringen gäller de anställningsförhållanden som har inletts eller inleds tidigast 12.6.2020. Om anställningen inleds efter 31.12.2020, tillämpas inte ändringen.

Rörlighetsunderstöd kan sökas hos den egna arbetslöshetskassan eller FPA. Understödet betalas om anställningsförhållandet varar i minst två månader. Beroende på anställningsförhållandets längd kan den sökande få rörlighetsunderstöd för 30–60 dagar. Till storleken motsvarar rörlighetsunderstödet grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer i FFC:s informationspaket om hur coronavirusepidemin påverkar arbetslivet

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.