Tre frågor om varför FFC vill öka personalens insyn i lönerna – "Lönetransparens hjälper oss att uppnå ett arbetsliv där ingen diskrimineras"

Genom att göra lönerna offentliga inom den egna arbetsplatsen kan man motverka lönediskriminering. Arbetstagarna är nöjdare när de upplever att lönesättningen är rättvis, påpekar Anne Mironen som är expert på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på fackcentralen FFC.
09.04.2019 09:15
LÖNTAGAREN
Finländarna är inte vana vid att tala om löner, men om vi vill uppnå lönejämställdhet så skulle det vara viktigt att öka insynen i lönerna. Foto: Marjaana Malkamäni / FFC

Varför är det viktigt att öka insynen i lönerna?

Anne Mironen är expert på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

– Lönetransparens skulle hjälpa oss att uppnå ett arbetsliv där ingen arbetstagare diskrimineras och där alla får samma lön för ett likvärdigt arbete. Utöver det kan arbetsgivaren, med hjälp av olika personliga tillägg, belöna arbetstagare som gör en bra arbetsprestation. För de här tilläggen ska det finnas löne- och belöningssystem som alla arbetstagare känner till. Personalen är nöjdare med lönesättningen när det finns ett rättvist löne- och belöningssystem, och när alla känner till hur systemet fungerar.

– I januari frågade FFC förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige vad de anser om lönetransparens. Två tredjedelar av dem ville öka insynen i lönerna på arbetsplatsen, och de om någon känner till situationen och verkligheten på arbetsplatserna.

Vilket är det bästa sättet att uppnå större öppenhet?

– Det är genom lagstiftning. FFC har föreslagit att jämställdhetslagen ska förnyas i det här avseendet.

Varför är det så svårt att tala om löner på arbetsplatserna?

– I Finland är vi vana vid att man inte talar om löner, det upplevs som något väldigt personligt. Men enligt lagen räknas lönen inte till de känsliga personuppgifterna.

– Kanske man är rädd för negativa känslor, såsom avundsjuka eller skam. Om personalen upplever att lönesystemet är rättvist och välmotiverat, så borde inte ökad insyn i lönerna vålla problem.

– Man kan också fråga sig varför arbetsgivaren skulle ha orsak att hemlighålla information om till vilket pris denna köper tjänster av arbetstagarna, och hurdant agerande arbetsgivaren anser vara värt att belöna med tillägg.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.