Tandgnisslan eller smidig inlärning? – Fem tips för yrkesutbildning som sker på arbetsplatsen

Vilken är förtroendemannens roll i samband med inlärning i arbetet, vad gör arbetsplatshandledaren och hur fungerar samarbetet mellan läroinrättningen och arbetsplatsen? På bland annat de här frågorna svarar projektet Yrkeskunskap tillsammans.
12.02.2020 09:15
LÖNTAGAREN
Yrkesstuderande är på arbetsplatsen för att lära sig och inte för att ersätta andra arbetstagare. Foto: iStock

Yrkesutbildningen förnyades i början av år 2018. Ett av målen med reformen var att utöka samarbetet mellan läroinrättningarna och arbetsplatserna, och att fler skulle studera till ett yrke på arbetsplatserna. Hittills verkar det inte ha gått så här. Till exempel en enkät bland förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC för ett år sedan visar att det inte har blivit vanligare med inlärning i arbetet sedan reformen.

Projektchef Ilkka Vuorikuru på Arbetarnas Bildningsförbund ABF bedömer att reformen har kommit i gång långsamt. Han tror att arbetsplatserna inte vet hur de kan samarbeta med läroinrättningarna och hur inlärningen ska ordnas så att den fungerar smidigt.

Det är läroinrättningen som har huvudansvaret för det lärande som sker på arbetsplatsen. Läroinrättningen utser den ansvariga läraren, medan arbetsgivaren utser en ansvarig arbetsplatshandledare. Tillsammans ser läraren och handledaren till att studierna förlöper enligt planen.

Även om spelreglerna på pappret är tydliga, så är det möjligt att allt inte löper som planerat på arbetsplatsen. ABF publicerade i januari en handbok om handledningen av yrkesstuderande. Handboken är avsedd för arbetsplatshandledare och personalens representanter. Handboken bygger på workshoppar för förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och arbetsplatshandledare.

Fem tips för en smidig inlärning i arbetet

  1. Det är viktigt att planera bra i förväg och se till att alla på arbetsplatsen vet att det kommer studerande till arbetsplatsen. I synnerhet på större arbetsplatser uppstår ibland situationer där arbetstagarna eller personalens representanter inte känner till att det finns studerande på arbetsplatsen.
  2. Inlärningen i arbetet berör hela arbetsgemenskapen. Därför är det viktigt att engagera alla arbetstagare i frågan.
  3. Arbetsfördelningen måste vara klar för alla – också arbetsgivaren. Att jobba och att studera är två helt olika saker. Man får inte bolla runt den studerande och låta hen jobba med ditt och datt, enligt behovet på arbetsplatsen. Den studerande har kommit till arbetsplatsen för att studera vissa saker och inte för att ersätta andra arbetstagare.
  4. Arbetsplatshandledarna måste få utbildning för sitt uppdrag. Det här är ett område där det fortfarande finns brister. Av dem som svarade på FFC:s förtroendemannapanel bedömde 31 procent, alltså knappt en tredjedel, att handledarna har utbildats tillräckligt eller i viss mån för sitt uppdrag. Däremot uppgav 18 procent, alltså nästan en femtedel, att handledarna inte har fått någon utbildning överhuvudtaget.
  5. Arbetsplatshandledarna måste få tillräckliga resurser. Handledningen kan inte skötas vid sidan av de egna arbetsuppgifterna utan att man reserverar tid för den. Arbetsgivaren bestämmer vem som utses till arbetsplatshandledare, men ingen ska tvingas ta emot uppdraget. Ofta är handledarna väldigt ambitiösa och engagerade i sitt uppdrag.

De förtroendevalda stöder arbetstagarna

De förtroendevalda arbetstagarrepresentanterna, såsom förtroendemannen, ska för egen del se till att inlärningen på arbetsplatsen löper på ett korrekt sätt. Huvudansvaret för den lärande som sker på arbetsplatsen ligger ändå på läroinrättningen och den ansvariga läraren.

Ilkka Vuorikuru från ABF anser att det är naturligt att förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige deltar i arbetsplatshandledarens arbets- och arbetstidsarrangemang så att handledaren har tid att handleda den studerande och inte belastas av sitt uppdrag.

– De förtroendevalda har en nyckelroll också när det gäller att engagera personalen och skingra eventuella fördomar.

Vuorikuru påpekar att förtroendemannen är fackförbundets representant på arbetsplatsen, och att det hör till förtroendemannens uppgifter att berätta för den studerande varför det lönar sig att gå med i facket.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.