"Som helhet är avtalen helt okej", säger huvudförtroendemannen Jari Huomo om uppgörelsen vid UPM – Men arbetstiderna blev oskäliga för en del av arbetstagarna

Strejken vid UPM:s fabriker hann pågå i 112 dagar innan Pappersförbundet och UPM godkände förlikningsmannens medlingsbud och pappersarbetarna kunde återgå till arbetet i slutet av april. Strejkleden höll och det nya kollektivavtalet är okej, även om det finns några brister, berättar huvudförtroendemannen Jari Huomo vid UPM:s pappersfabrik i Kuusankoski i Kouvola.
17.05. 11:07
LÖNTAGAREN
För en liten del av arbetstagarna leder det nya kollektivavtalet till oskäliga arbetstider, säger Jari Huomo som är huvudförtroendeman på UPM Kymi.

– Det fanns ingen strejktrötthet, utan folk höll en positiv attityd. Det var ingen som sa att vi skulle återgå till arbetet på UPM:s villkor, säger Jari Huomo som representerar 370 arbetstagare vid UPM Kymi.

Pappersförbundet och UPM ingick separata kollektivavtal för företagets fem affärsområden och löneförhöjningarna i avtalen följer den allmänna linjen.

– Som helhet är avtalen helt okej. Vissa ändringar blir det, till exempel att vi övergår från periodlön till timlön. Det skapar lite förvirring nu, när man funderar på hur allt ska beaktas i löneberäkningen. Längden på lönebetalningsperioderna varierar mer än i det gamla systemet. Och här finns mycket för cheferna att studera.

De största bristerna i det nya kollektivavtalet gäller arbetsskiften inom affärsområdet Communication Papers, som tillverkar grafiskt papper. Också där berörs endast en del av arbetstagarna av problemen, men för dem som berörs är situationen speciellt besvärlig.

Korta vilotider och många arbetsdagar i sträck

De som drabbas är arbetstagare som är tvungna att byta från åttatimmarsskift till tolvtimmarskift eller tvärtom. Det beror på att systemet med fem skift avvecklas och alla arbetstagare placeras i fyra skift.

– Man kan bli tvungen att jobba åtta dagar och 80 timmar utan en enda ledig dag. Det är ju fruktansvärt länge, även om arbetsgivaren kompenserar det med övertidsersättningar, säger Jari Huomo.

För de enskilda arbetstagarna medför den nya arbetstidsmodellen också situationer där vilotiden mellan två arbetsskift blir mycket kort.

– Om man jobbar nattskift klockan 19–7, kan man bli tvungen att sedan jobba kvällsskift klockan 14–22. Då blir det sju timmar mellan skiften. Om man bor lite längre bort, till exempel i Kotka, hinner man ju bara hem och vända mellan skiften.

Den nya modellen togs i bruk den 2 maj och är i kraft i en månad. Därefter återgår man till det gamla systemet med fem skift. UPM har planerat ett motsvarande tillfälligt byte av skiftsystem i september. Jari Huomo har försökt få företaget att ändra på de här planerna, men hittills har arbetsgivaren inte gått honom till mötes.

– De som lider mest av den här förändringen är de arbetstagare som har följt det gamla systemet med fem skift, och som nu har flyttats till det första skiftet. Jag förundrar mig över att man överhuvudtaget har tagit fram en sådan här modell. Också arbetstagarna vid fabrikerna i Villmanstrand och Raumo har samma problem som vi, berättar Huomo.

Förändringarna beror på att arbetstiden i det nya kollektivavtalet förlängs med 30 timmar och att det var just affärsområdet Communication Papers som ville ändra arbetsskiften.

Wahlroos anser att man fick bort vansinnigheterna

Huvudförtroendemannen Jari Huomo har fått använda en stor del av sin tid till att gå igenom och förklara frågan om arbetsskiften.

– Min mobil har ringt titt som tätt de senaste veckorna.

Också UPM:s styrelseordförande Björn Wahlroos har tagit ställning till de nya kollektivavtalen.

– Där har han suttit i Nice med sin espressokopp och talat om för medierna att det är bra att man blir av med vansinnigheterna gällande arbetstiderna, säger Jari Huomo.

Huomo, som känner till vardagen på fabriken vid Kymmene älvs strand, är närmast road över Wahlroos prat.

– Det är ju först nu som skiften blev riktigt tokiga. Vad skulle de där vansinnigheterna i det gamla kollektivavtalet ha varit? Men när man har bränt 200 miljoner måste man väl hitta något att skryta med i det nya avtalet, för att försöka förklara för aktieägarna att den så kallade investeringen var lönsam.

"Andra är knappast intresserade av att gå i UPM:s fotspår"

– Nå, uppgörelsen kom ju till genom förlikning, svarar Pappersförbundets ordförande Petri Vanhala när han får frågan vad han anser om kollektivavtalen mellan Pappersförbundet och UPM.

Den kommentaren sammanfattar det väsentliga – de förslag som förlikningsmannen lägger fram brukar vara hopkok där alla har fått något de tycker om, men där ingen tycker att helheten är speciellt läcker.

Pappersförbundets ordförande Petri Vanhala.

– Det brukar vara kakor med både sand och vispad grädde, så att de ska smaka för båda parterna.

Pappersförbundet har presenterat förlikningshelheten vid informationsmöten för fackavdelningarna. Enligt Vanhala har medlemmarna haft förståelse för att förbundet beslöt sig för att godkänna uppgörelsen.

– Mottagandet har varit, om inte bra, så åtminstone skäligt. För oss var det till exempel viktigt att avtalen för alla fem affärsområden följer modellen 2+2 år och löper ut samtidigt. UPM ville att avtalen skulle löpa ut vid olika tidpunkter, vilket skulle ha splittrat och försvagat vår förhandlingsposition.

"Sanden" i den här helheten var bland annat att arbetstiden utökades lite vid pappersmaskinerna, men inte utan ersättning.

– Det kom 27–30 timmar till på årsnivå, men det är betald tid. Hellre hade vi låtit bli att gå med på det, men UPM var ute efter 159 timmar gratisarbete.

Ur ett helhetsperspektiv är det viktigaste att UPM – trots att strejken blev dyr för företaget – inte lyckades nå den konkurrensfördel som företaget eftersträvade gentemot andra företag inom skogsindustrin. Det här kan man se som en god nyhet för hela det finländska förhandlingssystemet, trots att tjänstemännens fackförbund Pro blev utan kollektivavtal.

– Vi klarade oss lite bättre tack vare att en så stor del av arbetstagarna är fackligt organiserade. Men förhoppningsvis kommer ingen löntagargrupp att råka ut för en likadan situation i framtiden. Jag har ändå svårt att tro att andra arbetsgivare skulle vara intresserade av att gå i UPM:s fotspår, säger Petri Vanhala.

Mikko Nikula
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.