Så här vill FFC utveckla socialskyddet: Systemet ska vara lätt att förstå och tjänsterna ska vara högklassiga

Socialskyddet ska vara tydligt och lätt att förstå, tjänsterna ska vara högklassiga och systemet får inte lämna människor i klistret utan måste flexa enligt olika livssituationer. Så kan man sammanfatta FFC:s syn på hur socialskyddet borde förnyas.
09.10.2018 10:28
FFC
Socialskyddet får inte lämna människor i klistret utan måste flexa enligt olika livssituationer. Foto: Marjaana Malkamäki

Nästa regering kommer sannolikt att ta itu med att reformera socialskyddet. För fackcentralen FFC är det viktigt att systemet också i fortsättningen är orsaksbaserat och inkomstrelaterat, konstaterar socialpolitiska chefen Pirjo Väänänen.

Att systemet är orsaksbaserat betyder att människor i olika livssituationer får olika stödformer för att trygga sin utkomst. Man får alltså inte samma stöd i alla situationer, utan arbetslösa får arbetslöshetsdagpenning, sjuka får sjukdagpenning och nyblivna föräldrar får familjeförmåner.

FFC vill också att socialskyddet ska förbli inkomstrelaterat, alltså att nivån på de sociala förmånerna beror på hur stora inkomster man har.

– Det inkomstrelaterade skyddet förebygger fattigdom och uppmuntrar till att arbeta, motiverar Pirjo Väänänen.

Bostadsbidraget gör att lågavlönade kan arbeta

Bostadsbidraget är en viktig grundtrygghetsförmån för många arbetstagare. Inom lågavlönade branscher gör bostadsbidraget det möjligt att arbeta, och bidraget gör också att arbetstagare kan flytta till de orter där jobben finns.

– Nivån på arbetslöshetsskyddet och bostadsbidraget ska vara så hög att ingen behöver lyfta utkomststöd under en längre tid, betonar Pirjo Väänänen.

Hon konstaterar att tjänsterna spelar en central roll. Det här betyder till exempel att alla ska ha tillgång till arbetskraftstjänster och att småbarnsfostran ska hålla hög nivå.

Arbetslösa känner inte till sina rättigheter och skyldigheter

Löntagarna och arbetsgivarna finansierar det inkomstrelaterade socialskyddet. Därför anser FFC att nästa regering måste ta med arbetsmarknadsorganisationerna i arbetet med att utveckla systemet.

Juha Sipiläs regering har nämligen ensidigt fattat beslut om att strama åt socialskyddet. Det har bland annat lett till att arbetslöshetsskyddet har blivit så komplicerat att de arbetslösa inte längre känner till sina rättigheter och skyldigheter. Det grövsta exemplet på det här är aktiveringsmodellen som trädde i kraft vid årsskiftet.

Så här vill FFC utveckla socialskyddet

  1. Det är viktigt att arbetslöshetsskyddet och familjeledigheterna förnyas. FFC har presentera sina egna modeller för båda de här reformerna.
  2. För familjeledigheterna vill FFC ha en modell som bättre tar hänsyn till olika livssituationer och som gör det möjligt att flexibelt kombinera arbete och familj. FFC:s modell behandlar olika familjer jämlikt, uppmuntrar papporna att ta ut familjeledighet och förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Läs mer om FFC:s modell för familjeledigheterna. 
  3. FFC vill att nästa regering återinför den subjektiva rätten till dagvård. Småbarnspedagogiken måste få mer resurser, så att bland annat gruppstorlekarna kan minskas. FFC:s målsättning är att dagvårdsavgifterna ska sänkas och att småbarnspedagogiken på lång sikt ska bli helt avgiftsfri. 
  4. Arbetslöshetsskyddet måste bli lättare att förstå, och alla arbetslösa ska få personlig service. De oskäliga karenserna måste lindras och de arbetslösa måste få en möjlighet att rätta sina misstag innan de bestraffas. Det bästa sättet att uppmuntra de arbetslösa att vara aktiva är genom att ge dem tillgång till service, inte genom att skära ner förmånerna. Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsmodell.
  5. Senare under hösten kommer FFC att presentera fler förslag på hur socialskyddet – i synnerhet arbetslöshetsskyddet och arbetskraftstjänsterna – kunde utvecklas. FFC kommer också att lägga fram förslag på hur omställningsskyddet kunde utvecklas och hur man bättre ska kunna trygga utkomsten för ströjobbare.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.