Så här vill FFC förbättra arbetslivet under nästa valperiod

FFC presenterar flera sätt att förbättra sysselsättningen och få arbetsmarknaden att fungera bättre under nästa regeringsperiod. Det handlar om hållbara lösningar – inte om trix eller åtgärder som försämrar arbetstagarnas ställning.
21.01.2019 12:00
FFC
  1. Vi vill göra det lättare att komma ut på arbetsmarknaden och att byta från ett jobb till ett annat. Det kan man åstadkomma genom att förbättra omställningsskyddet, förnya tjänsterna och förmånerna för arbetslösa samt utveckla den jämkade dagpenningen så att det lönar sig att ta emot ströjobb. Vi vill också utöka användningen av lönestöd för att sysselsätta dem som har allra svårast att få jobb. De här åtgärderna skulle snabba på sysselsättningen och förebygga marginalisering. Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsskydd.
  2. Vi vill stärka hela befolkningens kunnande. Det kan man göra genom att förlänga läroplikten så att den också omfattar början av studierna på andra stadiet. Vi vill också att det införs en baskunskapsgaranti som hjälper lågutbildade vuxna att förbättra sitt kunnande och att det grundas öppna yrkesinstitut där arbetstagarna kan utveckla sitt kunnande vid sidan av jobbet. Dessutom vill vi att invandrare får mer språkutbildning och att språkundervisningen kombineras med yrkesstudierna. Läs mer om hur FFC vill förnya vuxenutbildningen.
  3. Vi vill förnya familjeledigheterna. FFC har presenterat en modell som skulle förbättra föräldrarnas möjligheter att flexibelt kombinera arbete med familj. Läs mer om hur FFC vill förnya familjeledigheterna.
  4. Vi vill ha ett nationellt program för att utveckla det finländska arbetslivet. Programmet skulle hjälpa arbetsplatserna att förbättra produktiviteten och arbetshälsan när arbetslivet blir allt mer digitalt.
  5. Vi vill stöda företagens tillväxt genom mer anslag för forskning, utveckling och innovationer – både inom offentliga och privata sektorn. Dessutom vill vi att företagsstöden omfördelas så att de förbättrar konkurrenskraften och sysselsättningen.


Se vår video med fem sätt att förbättra arbetslivet.

Läs mer om FFC:s mål inför riksdagsvalet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.