Risken för att smittas av coronaviruset har orsakat ångest för många i FFC:s branscher – Även psykiskt arbetarskydd behövs

Enligt FFC:s färska undersökning om arbete under coronapandemin hade få arbetstagare i FFC:s branscher möjlighet att fly coronarisken till säkrare distansarbete. En stor del av svaren visade också att det hot mot hälsan som coronaviruset medför skapar ångest.
28.04.2021 08:00
FFC
Foto: Patrik Lindström

Enligt förhandsuppgifter hade nästan två tredjedelar (63 procent) av dem som svarade på enkäten känt sig beklämda av hälsohotet. De flesta FFC-medlemmar som upplevt ångest arbetade i den offentliga sektorn (74 procent) och i servicebranschen.

– Den 28 april är den internationella arbetssäkerhetsdagen. Vi vill betona att hotet och rädslan för att insjukna på grund av coronaviruset särskilt har drabbat personer som jobbar på arbetsplatsen. Den offentliga debatten har emellertid kretsat kring distansarbete, säger Anne Mironen, expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor vid FFC.

Av enkäten framgår att största delen (85 procent) av de FFC-anslutna arbetstagarna i sitt arbete varit i direkt kontakt med andra människor. Att man är tvungen att jobba på arbetsplatsen är vanligast i kvinnodominerade branscher där arbetet i regel utförs i omedelbar kontakt med kunder och vårdtagare. Det förklarar delvis att 38 procent av kvinnorna har varit rädda för att insjukna i coronaviruset i sitt arbete, medan andelen män bara är 23 procent.

Under coronaåret har arbetsplatserna haft olika metoder att bekämpa smittorisken. FFC påminner om att det parallellt med den fysiska arbetssäkerhetsrisken även finns risk för psykisk belastning. Det är något som måste tas i beaktande i arbetsplatsens säkerhetsåtgärder. 

– Det är viktigt att man på arbetsplatserna är medveten om vikten av psykiskt arbetarskydd och vågar prata om det. En bred syn på arbetarskydd bör få fäste i arbetskulturen eftersom den mentala hälsan är en del av arbetshälsan, säger Anne Mironen. 

Under coronaåret har de som jobbar i främsta linjen fått utstå prövningar. Problem med orken uppträder ibland med fördröjning. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att stöda arbetstagarna på arbetsplatsen i det här läget men också senare, när det värsta är över.

Coronaångest kan lindras genom effektiva åtgärder för att minska smittorisken. Den psykiska hälsan stärks bland annat av stöd från chefen och arbetskamraternas, och av att arbetstagarna har möjlighet att återhämta sig tillräckligt på pauserna och under fritiden. Hjälpen från företagshälsovården är också bra att ta tillvara.

– I synnerhet i coronatider bör samtal med arbetspsykologen erbjudas alla som behöver hjälp med att orka i arbetet, påminner Mironen.

Arbetshälsoinstitutet har samlat anvisningar som handlar om stöd för det mentala välbefinnandet under coronapandemin.

Källa: Enkät till medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden i mars 2021. Materialet samlades in av Kantar TNS Oy under telefonintervjuer med 1 213 personer.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.