Rekommendation för FFC:s lokalorganisationer och regionkommittéer om att ställa in möten och evenemang

För att förebygga spridningen av coronaviruset (covid-19) har statsrådet den 12 och 16 mars 2020 fattat beslut om åtgärder och gjort flera rekommendationer. Situationen utvecklas hela tiden och regeringen är beredd att fatta nya beslut. Därför kan man räkna med nya anvisningar på kort varsel. Det är ytterst viktigt att följa med myndighetsinformationen och följa de föreskrifter som ges.
17.03.2020 12:49
FFC

Regeringen konstaterade måndagen den 16 mars 2020 att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Därför har regeringen fattat beslut om att begränsa offentliga sammankomster till högst tio personer.

Därtill har regeringen fattat beslut om att stänga bl.a. klubblokaler och organisationernas möteslokaler. Regeringen bereder sig också på att begränsa människors rörelsefrihet på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Besluten är i det här skedet i kraft till den 13 april 2020. I praktiken innebär beslutet att all mötes- och organisationsverksamhet inom fackföreningsrörelsen stannar upp tills vidare eller sker genom fjärruppkoppling.

Enligt statsrådets rekommendation från den 12 mars ska alla offentliga tillställningar med över 500 deltagare ställs in fram till utgången av maj. Social- och hälsovårdsministeriet har gett regionförvaltningsmyndigheterna i uppgift att börja verkställa de begränsande åtgärderna omedelbart.

I praktiken betyder det här att de flesta marscherna och torgevenemangen på första maj automatiskt förbjuds. Också mindre evenemang på första maj ska med fördel ställas in för att skydda bland annat riskgrupper.

Lokalorganisationernas representantskap ska enligt modellstadgarna hålla sina vårmöten i februari eller mars. FFC rekommenderar att lokalorganisationerna antingen håller sina stadgeenliga möten genom fjärruppkoppling, eller skjuter fram mötena med minst en månad.

FFC rekommenderar att lokalorganisationerna och regionkommittéerna ställer in alla icke-stadgeenliga möten och andra träffar, och bedömer situationen på nytt efter sommaren.

Arbetstagarna vid FFC:s centralbyrå och regionala verksamhetsställen har från den 16 mars 2020 övergått till att distansarbeta. Beslutet gäller tills vidare. Möten och evenemang ordnas genom fjärruppkoppling och allt resande (också inom landet) ska undvikas.

FFC följer regeringens och hälvovårdsmyndigheternas rekommendationer och anvisningar.

På FFC:s webbplats finns ett informationspaket om hur coronaviruset påverkar arbetslivet. I slutet av artikeln finns länkar till myndighetsinformation och fackförbundens anvisningar.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.