Regeringens lagförslag är en besvikelse – situationen för nollanställda förbättras inte märkbart

Regeringens lagförslag förbättrar inte märkbart situationen för dem som arbetar med nolltimmarsavtal. Det anser FFC som är den största löntagarorganisationen i Finland.
14.12.2017 14:52
FFC
Nyhet Arbetsliv
Det finns mer än 80 000 arbetstagare med nolltimmarsavtal i Finland.

FFC har föreslagit att man alltid ska avtala om ett bindande antal timmar i arbetsavtalet, och att man regelbundet ska granska hur många timmar arbetstagaren faktiskt jobbar.

– Enligt lagförslaget är det arbetstagaren själv som ska be arbetsgivaren om förhandlingar där man granskar antalet arbetade timmar. Resultatet i förhandlingarna binder ändå inte arbetsgivaren. Hur många deltidsanställda vågar ens kräva att man ska föra sådana förhandlingar, undrar FFC:s chefsjurist Timo Koskinen.

Timo Koskinen är chefsjurist på FFC. Foto: Patrik Lindström/FFC

Han påpekar att lagförslaget endast förbjuder användningen av nolltimmarsavtal i sådana fall där arbetstiden redan har etablerats.

– Kriteriet är inte entydigt och i praktiken kan det vara svårt att använda sig av det.

Rätt till lön för sjuktid

Regeringens proposition innehåller ändå några förbättringar för de nollanställda. Arbetstagarnas rätt till uppsägningsersättning och lön för sjuktid skrivs in i lagen. Dessutom lindras karensen för arbetstagare som blir utan arbetstimmar och därför säger upp sig.

– Arbetstagaren får också rätt att tacka nej till arbetstimmar som inte är inskrivna i arbetsschemat i förväg. Det här gör det lättare att kombinera arbete och familj och förbättrar situationen för arbetstagare som har fler än ett anställningsförhållande.

Timo Koskinen betonar att man måste få ordning på statistikföringen av antalet nolltimmarsavtal.

– Nu finns det stora brister i statistiken. Det är också viktigt att riksdagen noggrant följer med vilken effekt lagen har och vid behov preciserar lagen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.