Regeringen borde nu koncentrera sig på tillgången till kunnig arbetskraft

Förändringarna på arbetsmarknaden är en utmaning för regeringen när den förbereder nya sysselsättningsåtgärder. FFC föreslår att man ska koncentrera ansträngningarna på att åtgärda matchningsproblemen, alltså att få arbetskraften och de lediga jobben att mötas. En konkret åtgärd skulle vara att öka arbetskraftsutbildningen.
20.01.2022 13:43
FFC
FFC vill se mer skräddarsydd utbildning i samarbete med arbetsgivarna. Foto: Gorilla

– När man frågar företagen vad problemen med tillgången till arbetskraft beror på, nämns ofta bristen på arbetserfarenhet och kunnande. Om det inte går att hitta färdigt kunnande kan lösningen vara kortvarig skräddarsydd utbildning som ordnas i samarbete med arbetsgivare, säger Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

I slutet av fjolåret fanns det rekordmånga lediga jobb. Också inom den offentliga servicen är det allt svårare att hitta tillräckligt många arbetstagare. Det skulle vara bättre att svara på det här behovet med utbildning är genom att bestraffa de arbetslösa.

Saana Siekkinen är direktör på FFC.

Saana Siekkinen påminner om att regeringen redan har vidtagit och håller på att bereda flera sysselsättningsåtgärder där arbetstagarnas skyldigheter utökas. Den nordiska modellen för arbetskraftsservice kommer att träda i kraft i år. Den skärper skyldigheterna för arbetslösa arbetssökande. I början av nästa år träder de nya sysselsättningsåtgärderna för personer över 55 år i kraft. Som en del av den uppgörelsen slopas tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa stegvis och omställningsskyddet för personer över 55 år förbättras. Dessutom bereder regeringen en massiv reform av arbetskraftsservicen, där ansvaret för tjänsterna överförs till kommunerna år 2024.

– Nu kan man inte göra fler nedskärningar i socialskyddet eller ytterligare skärpa skyldigheterna för dem som är arbetslösa. I stället för nya försämringar behövs metoder för att förbättra förutsättningarna för de arbetslösa att få jobb, betonar Siekkinen.

Enligt Siekkinen borde man också avhjälpa matchningsproblemen genom att utveckla rörlighetsunderstödet och resekostnadsavdraget så att de blir mer sporrande. På det här sättet kunde man stödja arbetslösa att ta emot jobb på längre avstånd från hemmet.

– Vi föreslår att utkomstskyddet för arbetslösa reformeras så att det bättre uppmuntrar låginkomsttagare att söka sig till utbildning.

FFC har redan tidigare föreslagit att den förhöjda inkomstrelaterade dagpenningen som betalas åt arbetslösa som deltar i sysselsättningsfrämjande service ska ändras så att förhöjningen görs till ett fast belopp i stället för ett procentuellt belopp.

Det behövs också mer läroavtalsutbildning för unga och de unga måste få stöd att snabbt hitta jobb. FFC vill därför att man i snabb takt inleder ett försök där läroavtalsutbildningen för unga görs mer attraktiv genom en utbildningsersättning som betalas till arbetsgivaren.

– Under försöket kunde arbetsgivarna få förhöjd utbildningsersättning som motsvarar hälften av lönekostnaderna när de genom läroavtal anställer unga som saknar examen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.