Parterna på arbetsmarknaden har gjort en gemensam utfästelse om att trygga finländarnas utkomst samt rädda jobben och företagen

Organisationerna på arbetsmarknaden lovar att ta fram åtgärder för att trygga finländarnas utkomst samt rädda de finländska jobben och företagen. I en gemensam utfästelse påpekar löntagar- och arbetsgivarorganisationerna att coronaviruset är ett allvarligt hot som kräver att parterna glömmer de traditionella motsättningarna och samarbetar för att hitta en gemensam lösning.
16.03. 14:40
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström / FFC

– Coronakrisen utmanar som bäst hela det finländska samhället, och vi alla kommer under de närmaste veckorna att möta coronavirusets effekter i vår närmaste krets.

Så inleds den utfästelse som de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK har gjort tillsammans med Finlands näringsliv EK och Kommunarbetsgivarna KT. Organisationerna påpekar att coronaviruset är ett allvarligt hot som kräver att parterna på arbetsmarknaden glömmer de traditionella motsättningarna och samarbetar för att hitta en gemensam lösning som kan trygga det finländska samhällets verksamhet. 

– Det är viktigt att rädda finländarnas jobb, utkomst och företag, för att därigenom skapa välfärd, stabilitet och förutsägbarhet, påpekar organisationerna.

I sin utfästelse konstaterar organisationerna att de hoppas att regeringen vidtar åtgärder som tryggar välfärdssamhället och finländarnas jobb. Dessutom uppger de att parterna på arbetsmarknaden tillsammans kommer att bereda förslag på åtgärder som man hoppas att regeringen nappar på.

Utfästelsen har undertecknats av de tre fackliga centralorganisationernas ordföranden Jarkko Eloranta från FFC, Sture Fjäder från Akava och Antti Palola från STTK, samt Finlands Näringsliv EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies och Kommunarbetsgivarna KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Läs mer: Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? Här hittar du frågor och svar samt länkar till olika anvisningar

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.