På evenemanget Framtiden i dag gjorde man en djupdykning i arbetslivet

Vilka är byggklossarna för ett gott arbete och hurdan är en bra arbetsplats? Bland annat de här frågorna diskuterade flera arbetslivsexperter under fackcentralen FFC:s evenemang Framtidens framtid i dag.
14.10.2022 09:28
LÖNTAGAREN
Ina Mikkola ledde diskussionen mellan FFC:s ordförande Jarkko Eloranta och EK:s vd Jyri Häkämies.

Journalisten Ina Mikkola ledde in deltagarna på temat genom att berätta om sina egna erfarenheter i arbetslivet, som inte alltid har varit så bra. Hon sammanfattade sina dåliga erfarenheter som "en skit cv".

– I den hittar man för låga löner, arbetsplatsmobbning, bristfällig introduktion i arbetet, avsaknad av företagshälsovård och slutligen burn out. Jag har också varit tvungen att jobba som ofrivilligt egenanställd.

Nu har Ina Mikkola ett eget företag och hon vill att personalen ska få en positiv upplevelse av jobbet.

– Jobbet smakar om du upplever att ditt jobb är meningsfullt, om arbetskamraterna är trevliga, om du känner dig trygg och om du får jobba på det sätt som passar dig bäst. Varje jobb och arbetsplats är olika och ramarna för ett gott arbete utformas enligt det, betonade Mikkola.

Också FFC:s ordförande Jarkko Eloranta samtalade med Jyri Häkämies, som är verkställande direktör för Finlands Näringsliv EK, om kännetecknen för gott arbete och vad som tär på de positiva erfarenheterna.

Eloranta var bland annat bekymrad över att samhörigheten på arbetsplatserna försvinner. Dåligt ledarskap kan också vara ett effektivt sätt att förstöra stämningen.

– Som helhet är det finländska arbetslivet ändå relativt gott i en internationell jämförelse. Därför är det en bra fråga vad det är som ger upphov till att framför allt unga upplever arbetslivet som ångestframkallande, konstaterade Eloranta.

Jyri Häkämies bekymrade sig över att antalet invalidpensioner ökar och särskilt över att så många pensioneras på grund av psykisk ohälsa.

– Vi på EK vill främja ett gott arbetsliv bland annat genom att sprida de goda erfarenheter och förfaringssätt som finns på arbetsplatserna så att de når ut till fler inom företagsfältet.

Under diskussionen bytte Eloranta från FFC och Häkämies från EK också roller för en stund. Eloranta berättade vad han skulle betona om han var boss för näringslivets och Häkämies berättade för sin del vad han skulle fästa uppmärksamhet vid om han ledde en löntagarorganisation.

Se hela diskussionen på FFC:s Youtube-kanal (på finska).

Vd:n för Varusteleka: När facket är starkt kan företagarna koncentrera sig på att göra affärer

Vad kan man då göra konkret på arbetsplatserna för att jobbet ska vara meningsfullt och produktivt? Den frågan diskuterades av Valtteri Lindholm som är verkställande direktör för företaget Varusteleka, Katja Falkstedt som är arbetarskyddsfullmäktig inom småbarnspedagogiken vid Esbo stad och Juha Antila som är utvecklingschef på FFC. Diskussionen leddes av redaktören Sami Turunen.

Juha Antila, Katja Falkstedt och Valtteri Lindholm diskuterade under Sami Turunens ledning.

Valtteri Lindholm inledde diskussionen med att konstatera att det i Finland finns en stark fackföreningsrörelse och att fackförbunden förhandlar om löner och andra grundläggande frågor som påverkar anställningen.

– Då behöver inte vi företagare bekymra oss om de här frågorna, utan vi kan koncentrera oss på vår företagsverksamhet och på att göra arbetet resultatrikt.

Alla som deltog i diskussionen var eniga om att arbetshälsan blir lidande och att det också syns i företagens resultat om arbetstagarna inte har möjlighet att utföra sitt arbete väl.

– Många frågor som ökar arbetshälsan och välbefinnandet i arbetet är sådana som man kan besluta om på arbetsplatsen. Men en helt annan fråga är sedan om man inte vill fatta besluten eller om man inte kan göra de rätta sakerna. Det finns ändå stöd och hjälp att få om man vill utveckla arbetsplatsen, betonade Juha Antila från FFC.

Personalens representanter är viktiga samarbetspartner för arbetsgivaren när det handlar om att utveckla arbetsplatsen. Arbetarskyddsfullmäktige Katja Falkstedt försäkrade att det är möjligt att åstadkomma mycket positivt genom ett gott samarbete på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att personalens representanter kan stå ut med att frågor är halvfärdiga, eftersom utvecklingsarbete tar tid. Det är också viktigt att känna till arbetsplatsen och veta vad enskilda arbetstagare gör i praktiken, konstaterade hon.

Se hela diskussionen på FFC:s Youtube-kanal (på finska).

Vid evenemanget Framtiden i dag diskuterades man också hur alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa syns på arbetsplatserna, viken betydelse yrkesstolthet har och hur framtiden för den finländska arbetsmarknaden ser ut. Här kan du se de enskilda diskussionerna eller hela evenemanget (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.