Organisationernas ställningstagande: Finland och EU måste hålla fast vid sina klimatmål och förbereda sig på att skärpa dem

Sju organisationer har gjort ett gemensamt ställningstagande gällande Internationella klimatpanelens rapport och behovet av klimatåtgärder. Bland annat löntagarorganisationerna deltar i ställningstagandet, som samtidigt är ett öppet brev till den finländska regeringen och riksdagen.
17.08.2021 07:00
FFC
I Italien har man uppmätt rekordhöga temperaturer i augusti. Foto: Lehtikuva/AP

Internationella klimatpanelens rapport, som publicerades i augusti, åskådliggjorde hur klimatförändringen har accelererat. Ledarna för löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Finlands Näringsliv EK, Takorganisationen för finländska utvecklingsorganisationer Fingo, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och det europeiska klimatnätverket Climate Leadership Coalition anser att det är nödvändigt att hålla fast vid Finlands och Europeiska unionens klimatmål och att man förbereder sig på att skärpa dem om klimatförändringen accelererar. Dessutom önskar organisationernas ledare att det utvecklas systematiska varningssystem för de kriser som klimatförändringen orsakar.

Öppet brev till Finlands regering och riksdagen

Ärade politiska beslutsfattare,

Internationella klimatpanelens rapport, som publicerades i augusti, åskådliggjorde hur klimatförändringen har accelererat. Enligt alla de scenarier som använts i rapporten kommer en höjning av temperaturnivån med 1,5 grader sannolikt att överskridas senast i början av 2030-talet. Om utsläppsnivån förblir hög kan den globala temperaturen stiga med mer än tre grader före 2060 och i Finland ännu mer. Denna utveckling skulle medföra allvarliga problem bland annat för den globala livsmedelssäkerheten, medborgarnas hälsa och stabiliteten i samhället.

Vi undertecknare anser det vara nödvändigt att man håller fast vid det mål för koldioxidneutralitet som beskrivs i Finlands förslag till klimatlag samt Europeiska unionens klimatlags mål för koldioxidneutralitet och klimatmålen Fit for 55. Dessutom måste man förbereda sig på att skärpa målen på grund av att klimatförändringen och dess följdverkningar, såsom översvämningar och skogsbränder som medför fara för människor och näringar, accelererar. Även tillräcklig finansiering och forskning samt en rättvis övergång till de åtgärder som de skärpta målen förutsätter ska möjliggöras.

Vi hoppas också att Finland och andra intresserade länder i internationella forum – bland annat Förenta nationerna – ska främja utvecklingen av systematiska varningssystem för de kriser som klimatförändringen orsakar, utifrån vilka man på förhand kan komma överens om nödvändiga åtgärder. COVID-19-pandemin har visat att många länder har brister i beredskapen inför nya och överraskande kriser, både i fråga om förutseende, lagstiftning och ledningsmodell. Detta gäller även i frågan om åtgärder för att begränsa och anpassa klimatförändringen. Ett globalt främjande av ett varningssystem sporrar länderna att förnya existerande eller skapa nya metoder för undantagstillstånd. Det skulle också öka trycket på att komma överens om gemensamma, påskyndande klimatåtgärder vid COP26-mötet i november.

Vi har redan i flera år genomfört klimatåtgärder i de organisationer vi företräder och vi är beredda att ytterligare öka klimatåtgärderna och samarbetet, när det gäller att minska koldioxidavtrycket, öka det ekologiska handavtrycket samt främja anpassningsåtgärder och rättvis övergång.

Med vänlig hälsning
Jarkko Eloranta, ordförande, FFC
Sture Fjäder, ordförande, Akava
Jyri Häkämies, verkställande direktör, EK 
Liisa Laakso, styrelseordförande, Fingo
Juha Marttila, ordförande, MTK
Antti Palola, ordförande, STTK
Karl-Henrik Sundström, styrelseordförande, CLC

 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.