Organisationerna vill förlänga de tillfälliga lagändringarna som förbättrar utkomstskyddet för arbetslösa och gör det lättare för arbetsgivarna att permittera

De tillfälliga ändringarna av arbetslagstiftningen och socialskyddet ska förbli i kraft till årets slut. Det anser organisationerna på arbetsmarknaden, som föreslår att regeringen förlänger lagarnas giltighetstid.
14.05.2020 13:14
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström / FFC

Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK samt arbetsgivarorganisationerna Finlands Näringsliv EK och Kommunarbetsgivarna KT vill att de tillfälliga lagar som togs i bruk på grund av coronakrisen ska förbli i kraft till slutet av december. Lagarna stärker bland annat utkomstskyddet för arbetslösa och gör det lättare för arbetsgivare att permittera anställda. När riksdagen stiftade lagarna slog den fast att ändringarna ska gälla i tre månader, vilket betyder att de löper ut under sommaren om de inte förlängs. Det samma gäller de tillfälliga ändringar som har gjorts i kollektivavtalen.

De tillfälliga ändringarna inom arbetslagstiftningen innebär bland annat att förhandlingsskyldigheten vid samarbetsförhandlingar om permittering förkortades till fem dagar. Också tiden för meddelande om permittering förkortades till fem dagar. Inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffades bland annat de fem självriskdagarna, vilket innebär att de som permitteras eller blir arbetslösa får arbetslöshetsförmån redan från den första dagen.

Organisationerna på arbetsmarknaden föreslår också att regeringen förlänger det tillfälliga ändringar som gör att de som permitteras under krisen inte förbrukar sin maximitid med arbetslöshetsdagpenning. Dessutom föreslår organisationerna att regeringen utvidgar undantaget till att också gälla dem som blir arbetslösa. Undantaget ska gälla dem som har börjat få arbetslöshetsdagpenning den 16 mars 2020 eller senare.

Organisationerna vill att fler testas

Löntagar- och arbetsgivarorganisationerna vill också att det ska göras fler coronavirustester, och att företagshälsovården ska få en större roll i testandet. Testerna skulle delvis finansieras av staten, delvis av parterna på arbetsmarknaden.

Dessutom betonar organisationerna att staten måste se till att kommunerna har tillräckliga resurser för att klara av sina skyldigheter. Organisationerna påpekar att kommunerna och samkommunerna spelar en central roll när det gäller att lösa krisen som har orsakats av coronaviruset. Men samtidigt har krisen lett till att kommunernas utgifter har ökat och intäkterna har minskat.

Organisationerna har också lagt fram flera förslag som ska förbättra tillgången på utbildning. Bland annat vill de att läroinrättningarna ska få tilläggsanslag för att kunna erbjuda mer webbaserad undervisning åt arbetslösa, permitterade och unga som har blivit utan sommarjobb.

Läs mer om hur coronavirusepidemin påverkar arbetstagarnas rättigheter, anställningsvillkoren och vardagen på arbetsplatserna

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.