Organisationerna på arbetsmarknaden uppmanar arbetsplatserna att följa rekommendationen om distansarbete i så stor utsträckning som möjligt

De fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK samt arbetsgivarorganisationerna EK och KT uppmanar branschförbunden och arbetsplatserna att följa den nationella rekommendationen om distansarbete i så stor utsträckning som möjligt.
09.03. 13:01
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström

Coronavirussituationen i Finland har förvärrats märkbart under de senaste veckorna och därför är det viktigt att undvika kontakter mellan människor i så stor utsträckning som möjligt.

I ett gemensamt ställningstagande uppmanar nu centralorganisationerna på arbetsmarknaden branschförbunden och arbetsplatserna att följa regeringens riksomfattande rekommendation om distansarbete i så stor utsträckning som möjligt. Ställningstagandet har undertecknats av de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK, samt Finlands Näringsliv EK och Kommunarbetsgivarna KT.

Regeringen gav i oktober sin riksomfattande rekommendation om distansarbete. Rekommendationen gäller tills vidare, och giltighetstiden kommer att ses över före utgången av juni.

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden påpekar att företagen och arbetsplatserna ska utvärdera vilka behov som finns inom olika jobb, vidta de skyddsåtgärder som behövs samt gå igenom principerna för distansarbete och arbete på arbetsplatsen. Allt det här ska göras i samarbete med personalens representanter.

I jobb där det inte är möjligt att övergå till distansarbete är arbetsgivaren skyldig att se till att man har vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder och informerat personalen om hur den kan undvika att exponeras för coronaviruset.

Genom att jobba på distans alltid när det är möjligt kan man undvika fysisk kontakt på arbetsplatsen, men också undvika att smittas av coronaviruset till exempel i kollektivtrafiken på resan till och från arbetsplatsen.

Bekanta dig också med Arbetshälsoinstitutets anvisningar om distansarbete

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.