Organisationerna på arbetsmarknaden försöker hitta sätt att öka sysselsättningen – Här är frågorna som parterna förhandlar om

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden förhandlar som bäst på uppdrag av regeringen om åtgärder som ska öka sysselsättningen. Regeringens mål är att öka antalet sysselsatta med sammanlagt 80 000 genom de beslut som fattas under den här regeringsperioden.
15.10.2020 12:14
LÖNTAGAREN
Förhandlingarna om att förbättra sysselsättningen bland personer över 55 år ska slutföras inom november månad. Foto: Annika Rauhala

I samband med budgetförhandlingarna i höstas fattade regeringen beslut om åtgärder som tillsammans med tidigare beslut ska ge mer än 30 000 nya sysselsatta. I mars kommer regeringen att fatta fler beslut som ska öka sysselsättningen.

Fackcentralen FFC är med i flera arbetsgrupper som regeringen har tillsatt, och som ska ta fram sysselsättningsåtgärder på trepartsbasis. För tre av de här arbetsgrupperna handlar det långt om åtgärder som ska öka sysselsättningen. Regeringen förväntar sig att arbetsgrupperna snabbt ska kunna ta fram förslag på åtgärder. 

FFC deltar i de här arbetsgrupperna som strävar efter att hitta åtgärder för att öka sysselsättningen

  1. Förbättra sysselsättningen bland personer över 55 år.
    Arbetsgruppens tidsfrist löper ut redan i slutet av november och arbetsgruppen förhandlar bland annat om vad som ska hända med tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa, alltså den så kallade pensionsslussen.
  2. Utveckla utkomstskyddet för arbetslösa.
    Bakgrunden till den här arbetsgruppens arbete är regeringens beslut i samband med budgetmanglingen att utöka anslagen till arbets- och näringsbyråerna samt att lindra karenserna inom arbetslöshetsskyddet. Dessutom beslöt regeringen att ta i bruk den så kallade nordiska modellen för jobbsökning, där kraven på hur många jobb de arbetslösa ska söka skärps, men som motvikt erbjuds de arbetslösa mer personlig service än i dag. Regeringen förväntar sig att arbetsgruppen ska presentera sina förslag i början av mars.
  3. Utveckla det lokala avtalandet.
    Organisationerna på arbetsmarknaden är oense om hur man ska främja det lokala avtalandet, och vilken inverkan de lokala avtalen har på sysselsättningen. Arbetsgruppen har fått mer tid för sitt arbete och den nya tidsfristen löper ut i början av mars.

Läs också: "Nu hoppas vi att vi kan få arbetsro" – Organisationerna har börjat förhandla om reformer, men arbetet tar sin tid

Läs också: FFC om budgetmanglingen: Satsningar på tjänster för arbetslösa välkomnas, sysselsättning bland äldre ska stödas genom stärkt arbetsförmåga och kompetens

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.