"Ofta visar det sig att mycket är på tok" – Rådgivaren Salla Hakoköngäs berättar vilka frågor sommarjobbarna grubblar på i år

Sommarjobbarna känner vanligtvis inte till spelreglerna i arbetslivet och därför är det viktigt att de blir väl emottagna inom arbetsgemenskapen. Också fackets avgiftsfria tjänst Sommarjobbarinfo hjälper om det uppstår problem. Sommarjobbarrådgivaren Salla Hakoköngäs svarar på tre frågor om sommarjobb.
14.06.2021 15:33
LÖNTAGAREN
Sommarjobbarrådgivaren Salla Hakoköngäs betjänar hela sommaren – också på svenska. Foto: Patrik Lindström

1. I vilka frågor har sommarjobbarna kontaktat fackets Sommarjobbarinfo den här sommaren?

– Nu i början av sommaren har frågorna mest handlat om arbetsavtal, lön och arbetstider. De unga har till exempel funderat på om alla villkor som finns inskrivna i arbetsavtalet är tillåtna, hurdan lön som ska betalas för vissa arbetsuppgifter samt om arbetsgivaren ensidigt får inhibera arbetspass eller meddela om dem på väldigt kort varsel.

– Tyvärr går det ofta så att de unga tar kontakt med rådgivningen för att fråga om en sak, men när vi utreder den frågan visar det sig att mycket annat också är på tok.

2. Vad ska de andra arbetstagarna tänka på när det kommer sommarjobbare till arbetsplatsen?

Sommarjobbarna tar ofta sina första steg i arbetslivet, och därför är det många av dem som inte känner till praxisen i arbetslivet. Även om sommarjobbarna ofta bara kommer till arbetsplatsen för kort tid, så är det ändå viktigt att de unga får bli en del av arbetsgemenskapen och lära känna praxisen på arbetsplatsen så bra som möjligt. Det är viktigt att sommarjobbarna får en ordentlig introduktion i arbetet, men också de andra arbetstagarna och arbetsgemenskapen spelar en stor roll. Den hjälp som de mer erfarna arbetstagarna kommer med är ofta av avgörande betydelse för de unga.

– Det är också bra om en presentation av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige ingår i introduktionsprogrammet på arbetsplatsen. Många sommarjobbare känner inte nödvändigtvis till att de här personalrepresentanterna finns.

3. Vilket var ditt första sommarjobb och vad lärde du dig där? 

– Mitt första sommarjobb fick jag som 15-åring på ett äldreboende. Till mina uppgifter hörde bland annat att ordna olika aktiviteter för de boende samt att bistå vårdpersonalen. Samtidigt lärde jag mig begrepp och vanlig praxis i arbetslivet. Jag fick värdefull erfarenhet som jag hade nytta av också på följande sommarjobb. De boende delade också med sig av många livsvisdomar som fastnade i mitt minne.

De fackliga centralorganisationerna FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma tjänst Sommarjobbarinfo betjänar vardagar kl. 9–15 per telefon på numret 0800 179 279 och på WhatsApp på numret 040 747 1571. Det går också att ta kontakt via formuläret på webbplatsen www.kesaduunari.fi/svenska. Rådgivningen betjänar på svenska, finska och engelska. Du kan vara anonym när du kontaktar rådgivningen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.