Också löntagarna drar nytta av investeringarna – FFC-ekonom svarar på tre frågor om EU:s återhämtningspaket

Den återhämtningsfinansiering som EU delar ut till sina medlemsländer används till att få bukt med den ekonomiska kris som orsakades av coronapandemin. Anni Marttinen är ekonom på fackcentralen FFC och hon anser att finansieringspaketet som helhet är positivt ur löntagarnas synvinkel. Marttinen svarar på tre frågor om återhämtningspaketet.
31.03.2021 06:35
LÖNTAGAREN
Medel ut EU:s återhämtningspaket används bland annat till utbildning. Foto: Patrik Lindström

1. Varför anser FFC att EU:s återhämtningsfond är bra?

– EU:s återhämtningsfond är en exceptionell satsning på det finländska näringslivet. Genom paketet kan man bland annat finansiera investeringar i teknologi, utveckling och innovationer samt satsningar på digitalisering och grön omställning. Paketet ger betydande möjligheter till ekonomisk tillväxt.

– Finland behöver den här typen av satsningar för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. Produktiviteten ökar genom satsningar på utbildning och kompetens samt genom betydande investeringar i forskning, utveckling och innovationer.

2. Vad anser du om den preliminära planen för hur pengarna ska fördelas?

Anni Marttinen är ekonom på FFC.

– Paketet ser bra ut. Det fanns inga stora överraskningar. En nyhet som är särskilt glädjande är att paketet borde leda till att Finlands utsläpp minskar med upp till sex procent av bruttonationalprodukten.

– Vi är nöjda med att paketet går till ändamål som ökar den ekonomiska aktiviteten och som också ökar de privata investeringarna. Man satsar också på utbildning och sysselsättningstjänster.

– FFC anser att det är särskilt viktigt att se till att arbetstagarna har möjlighet att utbilda sig och hitta nya jobb när energiindustrin görs koldioxidneutral.

3. Hur drar de finländska löntagarna nytta av återhämtningsfinansieringen?

– Från paketet riktas medel till hälso- och sjukvården, och digitala investeringar gör att vårdköerna kan förkortas snabbare. Dessutom förbättras hushållens nätförbindelser och möjligheterna till distansarbete.

– Varje finländare drar nytta av satsningarna på utbildning, kompetensutveckling, bättre sysselsättningstjänster, ökad produktivitet och minskade utsläpp. Paketet kan i bästa fall ha en positiv inverkan på löntagarnas totala välfärd.

Så här planerar Finland att använda EU-finansieringen

  • Investeringar görs framför allt i åtgärder som minskar utsläppen och påskyndar den ekonomiska tillväxten.
  • Ungefär hälften av finansieringen går till att främja grön omställning och ungefär en fjärdedel går till digitalisering. Till främjande av forskning, utveckling och innovationer går cirka 700 miljoner euro.
  • Ännu har man inte fattat beslut om vilka enskilda projekt som ska finansieras. Det gör man först när finansieringen överförs till Finlands nationella budget senare i år.
  • Finlands andel av EU:s sammanlagda finansiering beräknas uppgå till 2,9 miljarder euro åren 2021–2023. Det slutliga finansieringsbeloppet klarnar sommaren 2022 och beror på hur den finländska ekonomin utvecklas i år och nästa år.
  • Det är tänkt att regeringen ska godkänna den slutliga återhämtningsplanen den 30 april. Därefter skickar Finansministeriet planen till EU. Europeiska kommissionen kommer att utvärdera planen och sedan ska Europeiska unionens råd godkänna planen i sommar.

Läs mer om EU: s återhämtningsinstrument.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.