Nordiska Genèveskolan ger dig insyn i internationella arbetslivsfrågor – Ansök senast den 15 december

Nu kan du ansöka om att få delta i nordiska Genèveskolan. Kursen hålls i Sverige och Schweiz i april–juni 2020 och är avsedd för personer som är aktiva inom fackföreningsrörelsen.
01.11.2019 15:40
FFC
Ordförandes mottagning vid ILO:s arbetskonferens i Genève i juni 2019. Kuva: ILO / Crozet / Pouteau / Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)

Genèveskolan ger deltagarna en utmärkt möjlighet att studera internationella arbetslivsfrågor tillsammans med nordiska kollegor. Kursen består av studieperioder vid LO:s institut Runö i Sverige och vid Internationella arbetsorganisationen ILO:s konferens i Genève i Schweiz.

Genèveskolans program

  • I mars eller april 2020 kallar Arbetarnas bildningsförbund ABF de finländska deltagarna till en gemensam träff.
  • Den 16–19 april 2020 hålls en förkurs vid den svenska fackcentralen LO:s institut Runö. På Runö bekantar sig deltagarna med den nordiska och internationella inlärningsmiljön samt kursens arbetsformer.
  • I april och maj studerar deltagarna på förhand överenskomma teman på distans i sina hemländer. Distansstudierna omfattar sammanlagt ungefär 30 timmar.
  • Huvudkursen hålls den 21 maj–9 juni 2020 i samband med ILO:s arbetskonferens i Genève i Schweiz. Kursens ämnen är de globala teman som behandlas av ILO-konferensen. I kursen ingår också föreläsningar, diskussioner och besök.

Avgifter och instruktioner

Det kostar sammanlagt 32 000 svenska kronor att delta i Genèveskolan. I priset ingår inkvartering och helpension på Runö samt inkvartering och frukost i Genève. I deltagaravgiften ingår inte resekostnader.

Vanligen betalas deltagaravgiften och resorna av det egna fackförbundet eller den organisation som sänder deltagaren till kursen. Förbundet kan också betala måltidspeng för tiden i Genève och bekosta deltagarens försäkring.

Ansökningstiden till Genèveskolan löper ut den 15 december 2019. Skicka in din ansökan elektroniskt via Genèveskolans ansökningsblankett. ABF utser de finländska deltagarna.

Mer information

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.