Niko Pankka svarar på tre frågor om beskattning

Niko Pankka inledde sitt arbete som skatteexpert vid FFC i augusti. Vi ställde tre frågor om beskattning till Niko.
15.09.2020 08:00
FFC
Niko Pankka. Foto Patrik Lindström

1. Hurdana uppgifter hör till ditt arbete som expert på skattepolitik?

– Jag ansvarar för FFC:s skattepolitiska beredningsarbete. En väsentlig del av det utgörs av samhällspåverkan och jag företräder FFC i ett flertal arbetsgrupper som behandlar beskattning. Därtill biträder jag FFC:s medlemsförbund i skattefrågor och stöder våra andra experters arbete.

2. Vad kännetecknar ett bra skattesystem?

– Ett bra skattesystem bygger på en bred och kompakt skattebas och på neutralitet i beskattningen. Beskattningen får inte oskäligt eller obefogat försvåra människornas eller företagens beteende. Transparens, logik och förståelighet framhävs också i ett bra skattesystem.

3. Vad beror det på att det lätt uppstår starka känslor och intensiva ordväxlingar kring beskattningen?

– Beskattningen och ändringar i den har ofta konsekvenser för människornas och företagens vardag. Därför tror jag att beskattningen skapar aktiv samhällsdebatt. Skatterna har också en betydande roll i statens inkomstbas, och därför väcker skattefrågorna oundvikligen många slags tankar och åsikter.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.