Mer ledd undervisning och fem andra förbättringsförslag – Så här vill FFC utveckla yrkesutbildningen

Den senaste tiden har det talats mycket om problemen inom yrkesutbildningen. Utbildningen fungerar inte som den borde, men det skulle vara lätt att åtgärda många av problemen. FFC har sammanställt sex förslag som skulle göra utbildningen bättre.
21.03.2019 15:10
FFC
Det behövs en baskunskapsgaranti för att hjälpa de 600 000 vuxna finländare som har har bristande läs- och räknekunskaper samt digitala färdigheter. Foto: Mascot/Gorilla

1. Fyll de tomma dagarna med studier.

Hur mycket undervisning och handledning yrkesstuderande får, varierar väldigt mycket mellan olika branscher och läroinrättningar. "Tomma dagar" i kalendern och alltför mycket studier på egen hand försämrar nivån på utbildningen, gör att studierna drar ut på tiden och leder till att fler avbryter sina studier.

Inom den utbildning som leder till grundexamen borde man slå fast hur mycket undervisning som ska ingå i en studiepoäng – motsvarande praxis finns redan i inom gymnasieutbildningen. Också kvalitetssäkringen inom yrkesutbildningen måste se till att de studerande garanteras en tillräcklig mängd undervisning.

2. Öppna yrkesinstitut stöder dem som arbetar.

Det behövs ett system med öppna yrkesinstitut som skulle fungera på samma sätt som de öppna universiteten. Det måste bli möjligt för vuxna att studera till en yrkesexamen vid sidan av jobbet, på fritiden eller under en studieledighet. Vid de öppna yrkesinstituten ska man kunna gå kortare utbildningar som senare kan räknas till godo som en del av en examen.

3. Fler studiemöjligheter för vuxenstuderande – tyngdpunkterna i finansieringen måste ändras.

Finansieringen av den utbildning som leder till yrkes- och specialyrkesexamen är fastställd på ett sätt som inte sporrar yrkesläroinrättningarna att ordna tillräckligt mycket utbildning  för vuxna. Den utbildning som leder till yrkes- och specialyrkesexamen måste prioriteras högre, och också de branschvisa prioriteringarna måste granskas så att de bättre motsvarar kostnaderna för utbildningen. Finansieringen måste också stöda en övergång från utbildningsavtal till läroavtal.

4. FFC:s baskunskapsgaranti ser till att ingen halkar efter.

Finland behöver en nationell baskunskapsgaranti. Garantins uppgift skulle vara att nå ut till de 600 000 vuxna finländare som enligt organisationen OEDC har bristande läs- och räknekunskaper samt digitala färdigheter.

Det bästa sättet att förverkliga en baskunskapsgaranti inom yrkesutbildningen skulle vara genom samarbete med det fria bildningsarbetet och vuxengymnasierna. Baskunskapsgarantin ska erbjuda repetition eller fördjupade studier som hjälper vuxna att förbättra bland annat sina läs-, skriv- och räknekunskaper samt it-färdigheter.

5. Personalens representanter deltar i planeringen av den utbildning som sker på arbetsplatsen.

Förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige måste få en större roll inom planeringen av den utbildning som sker på arbetsplatsen. Det blir lättare att samarbeta om personalens representanter får tillräckligt med information om de yrkesstuderande som kommer till arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska också se till att personalens representanter i god tid får information om läroavtals- eller utbildningsavtalsstuderande på arbetsplatsen. Rätten till nödvändig information måste skrivas in i lagen om yrkesutbildning.

6. Utbildning och ersättning för arbetsplatshandledarna.

Utbildningen för arbetsplatshandledare måste vara systematisk och heltäckande. Det är viktigt att handledarna får tillräckligt med tid för att sköta det krävande uppdraget och det måste också beaktas i lönesättningen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.