Med en robot som arbetskamrat – så här förändrades vardagen för lagerarbetaren Kim

Robotarna har gjort att lagerarbetaren Kim Böning inte längre har sällskap i kafferummet. Böning upplever att automatiseringen inte ännu fungerar på verkstadsgolvet.
21.05.2018 14:39
LÖNTAGAREN
I lagret har robotarna gjort mer skada än nytta, anser Kim Böning. Foto: Laura Oja

1. Arbetet går långsammare

– I vårt lager gör robotarna nu en stor del av det arbete som vi tidigare skötte själva med till exempel truckar. Robotarna transporterar fabrikens produkter, flaskor och korgar från en plats till en annan. Robotarna rör sig med hjälp av laserstrålar och känner igen var de ska vända.

– Jag har varit lagerarbetare i fjorton år. Jag upplever att jag inte har samma kontroll över arbetet som tidigare. Jag tycker inte att robotarna är lämpade för det här jobbet, åtminstone inte i sin nuvarande form.

– Vi är ofta tvungna att vänta på robotarna. Det händer att de irrar bort sig från sin rutt och då kan de krocka med varandra. Ibland fäller robotarna varor, och då är vi tvungna att städa upp röran som de har orsakat.

2. Saknar arbetskamraterna

– Jag har nu klart färre arbetskamrater än tidigare. Tiotals truckförare har blivit tvungna att sluta. Robotarna har lett till att man är mer ensam på jobbet. Det är alltså lugnare i lagret, men inte på ett bra sätt.

– Det är närmast på kaffepauserna det finns någon annan att diskutera med, och inte alltid då heller. Tidigare var det livat i kafferummet, men nu kan man bli tvungen att sitta ensam för vi är så få som jobbar här.

– Vi har varit tvungna att lära oss läsa robotarna, lite på samma sätt som man läser människor. Men jag har lärt mig förstå deras logik. När jag ser robotens lampor blinka och lysa vet jag åt vilket håll den håller på att svänga och hur det lönar sig att passera så att jag inte blir påkörd. Robotarna borde ändå upptäcka om en människa kommer för nära, och stanna på egen hand. Och det händer rätt ofta att de stannar. En liten störning kan man åtgärda själv, och sedan åker roboten i väg igen.

– Ibland händer det att roboten ger sig av i en oväntad riktning, men några direkt farliga situationer har vi inte haft. Det är lustigt när robotarna i misstag söker sig till varandra och stannar upp. Då ser det ut som om de samlas och blinkar rött.

3. Lönerna har sjunkit

– När jobbet har börjat löpa mindre smidigt har vissa lagerarbetares löner sjunkit. Jag har inte hört att någon i mitt arbetsgäng skulle ha blivit glad över de förändringar som robotarna har fört med sig.

– Det är inte möjligt att arbeta lika effektivt när man tvingas vänta på en robot som hela tiden stannar upp. En människa kan plocka varorna snabbare än en robot. Det påverkar den resultatbaserade lönen.

4. Det finns mindre variation i arbetet

– Mitt arbete har blivit mer enformigt. Robotarna sköter en så stor del av plockandet att vi lagerarbetare närmast får ta hand om de produkter som automaten inte klarar av att plocka.  Sådana är till exempel kärl och papplådor.

– Tidigare bytte jag mellan fem olika arbetsställen. Numera jobbar jag bara med ett par ställen. Det är tråkigt.

– Lyckligtvis blir mitt eget arbete snart mångsidigare. Vi har skaffat en ny maskin till lagret, och då får jag flytta till en annan avdelning. Där, i andra ändan av hallen, arbetar vi på ett mer traditionellt sätt och det är jag glad över. Där flyttar vi varor med truck, så allt är fortfarande hyfsat bra.

5. Det är lättare att lasta

– Nuförtiden förhåller jag mig rätt skeptiskt till robotiseringen, eftersom jag har sett var den inte fungerar. Jag godkänner ändå automatisering om det underlättar och inte bromsar upp arbetet.

– Även om jag som lagerarbetare upplever att robotarna har gjort mer skada än nytta, så har jag i mitt tidigare arbete som distributionsförare sett hur automatiseringen underlättar saker.  Jag jobbade som chaufför i nästan trettio år, och under den tiden skedde det stora förändringar.

– När jag började som distributionsförare hade vi ingen lyftanordning överhuvudtaget i lastbilen, utan vi var tvungna att lasta bilen för hand. Vi hade endast en kärra som hjälp. Nu har vi betydligt fler hjälpmedel och arbetet har blivit säkrare.

– Jag tror att antalet robotar kommer att öka ytterligare, både här hos oss i lagret och på andra ställen. Förhoppningsvis utvecklas de med tiden så att de blir bättre på sitt arbete.

Noora Vaarala, frilansjournalist
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.