Måttet blev rågat för en grupp fackligt aktiva i Åbo – Startade ett medborgarinitiativ för att kriminalisera lönedumpning 

En grupp fackföreningsaktiva i Åbo har börjat samla in underskrifter för ett medborgarinitiativ där de kräver att det ska bli straffbart att betala en lön som underskrider nivån i kollektivavtalet i branschen. Också fackcentralen FFC vill att lönedumpning ska klassas som ett brott som hör under allmänt åtal.
26.03.2019 10:28
LÖNTAGAREN
Det är svårt att bevisa att lönedumpning förekommer, men fackförbunden får regelbundet höra om fall där man misstänker att lönerna är för låga. Foto Patrik Lindström

Det är misstankarna om att en del av underleverantörerna vid Åbovarvet skulle ägna sig åt lönedumpning som har gett upphov till medborgarinitiativet. Industrifackets fackavdelning 49 i Åbo har fäst uppmärksamhet vid att det finns gott om arbetslösa svetsare och andra fartygsbyggare i regionen, men att arbetsgivaren ändå klagar över att det råder brist på arbetskraft.

Bakom medborgarinitiativet står enskilda fackföreningsaktiva. En av dem är Jaakko Lindfors. Namninsamlingen inleddes i februari och för att initiativet ska gå vidare till riksdagen krävs 50 000 underskrifter inom ett halvår. För tillfället har medborgarinitiativet samlat ungefär 700 underskrifter.

Enligt Lindfors är det mycket svårt bevisa att lönedumpning förekommer, eftersom de enskilda arbetstagarna är rädda för att få problem med sin arbetsgivare.

– Att kriminalisera lönedumpning är ett sätt att få bukt med fenomenet. Det skulle också vara något som ligger i de hederliga företagarnas intresse, påpekar Lindfors.

Han anser att ett ännu effektivare sätt att åtgärda problemen skulle vara att ge fackförbunden rätt att väcka talan. Dessutom skulle det vara viktigt att utvidga användningen av skattenummer, som redan finns inom byggnadsbranschen, till andra branscher där risken för oegentligheter är stor.

De fackligt aktiva från Åbo hoppas att nästa regering ska ta tag i problemet och stifta en lag som gör det straffbart att betala en lön som underskriver den nivå som slås fast i kollektivavtalet i branschen.

Atypiska anställningar och långa underleverantörskedjor ger problem 

Fackcentralen FFC:s mål har redan länge varit att få till stånd en lagändring som gör att den som betalar en lön som ligger under miniminivån i ett allmänt bindande kollektivavtal ska kunna dömas för ett lönebrott som hör under allmänt åtal. Enligt FFC:s chefsjurist Timo Koskinen har förändringarna i arbetslivet lett till att frågan har blivit allt mer aktuell, och därför borde nästa regering skriva in en lagändring i sitt regeringsprogram.

Timo Koskinen säger att problemen har blivit fler i takt med att det har blivit vanligare med ströjobb, bemanningsarbete och långa underleveranskedjor. Han anser att det är ett stort problem att den arbetsgivare som betalar en lön som underskrider nivån i kollektivavtalet kommer undan helt utan straff.

Här kan du underteckna medborgarinitiativet.

Pirjo Pajunen

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.