Löst prat om matchningsproblem skuldbelägger de arbetslösa

Diskussionen om hur arbetskraften ska matchas mot de lediga jobben är inne på fel spår, när den enda medicin som erbjuds är att utbudet på arbetskraft ska öka och arbetslöshetsskyddet ska skäras ner.
23.11.2017 11:22
FFC
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta på representantskapsmötet i Helsingfors. Foto: Patrik Lindström/FFC

Matchningsproblemen går inte att lösa utan att kunnandet hos arbetslösa och lågutbildade förbättras, betonade Jarkko Eloranta i sitt tal på FFC:s representantskapsmöte i dag.

Han påpekade att en del av de lediga jobben inte är äkta jobb eller att villkoren inte är skäliga.

– Den verkliga bristen på arbetskraft gäller endast några få branscher och ofta vissa regioner. Genom att proaktivt utveckla arbetstagarnas kunnande kan man förbereda sig på det här, och det är också något som smarta arbetsgivare har gjort.

– Att byta bransch är i Finland lätt i teorin, men svårt i praktiken. Det nuvarande systemet gör att de som byter bransch främst är arbetslösa och sådana som av hälsoskäl måste byta yrke. Det här räcker inte när arbetslivet samtidigt förändras i snabb takt.

FFC har föreslagit att alla arbetstagare ska få karriärhandledning. Enligt Eloranta måste karriärhandledningstjänsterna samlas vid de kommande landskapens tillväxttjänster. En av uppgifterna för landskapens tillväxttjänster är nämligen att erbjuda information om det kommande arbetskraftsbehovet också för dem som planerar att byta bransch.

Aktiveringsmodellen i svårigheter – man måste avstå från den

Aktiveringsmodellen, som skär ner arbetslöshetsskyddet, har stött på problem i riksdagen. I utskottsbehandlingen har modellen bland annat konstaterats vara byråkratisk och öka ojämlikheten.

– Grundlagsutskottet fäster uppmärksamhet vid de problem som FFC har lyft fram ända från början. Det hjälper inte att reparera modellen, utan senast nu måste man avstå från hela aktiveringsmodellen, sa Jarkko Eloranta.

Han varnade regeringen för att skapa ett komplicerat system som de arbetslösa har svårt att förstå sig på. I stället borde man förenkla karenserna inom arbetslöshetsskyddet och förbättra tjänsterna för arbetslösa.

Läs mer från representantskapet hösten 2017:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.