Löntagarorganisationerna kritiserar det klena saldot från FN:s klimatmöte i Madrid – "Världens ledare klarade inte av att ta sitt ansvar för framtiden"

Resultatet från FN:s stora klimatmöte i Madrid blev en besvikelse. Reglerna för utsläppsmarknaderna blev klena och de mänskliga rättigheterna och den sociala rättvisan glömdes bort, konstaterar de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK i ett gemensamt pressmeddelande.
16.12.2019 10:05
LÖNTAGAREN
Det internationella klimatmötet hölls i Madrid under de två första veckorna i december. Foto: AP/Lehtikuva

– Inställningen till de hot som klimatförändringen innebär var en stor besvikelse, eftersom de mänskliga rättigheterna och den rättvisa omställningen för arbetstagarna noterades väldigt svagt. Världens ledare klarade inte av att ta sitt ansvar för framtiden, beklagar Leila Kurki som är sakkunnig i arbetsliv och innovationer på STTK.

Kurki representerade de finländska löntagarorganisationerna vid klimatmötet i Madrid.

FN:s målsättning är att i enlighet med Parisavtalet bromsa den globala uppvärmningen och sträva efter 1,5 gradersmålet. I fjol kom man överens om de gemensamma spelreglerna i samband med klimatmötet i Katowice, men man sköt fram de viktiga reglerna för utsläppsmarknaderna till mötet som under de senaste veckorna har hållits i Madrid under Chiles ordförandeskap.

Tyvärr hade ländernas ambitionsnivå sänkts ytterligare och de kunde inte nå en överenskommelse om den viktigaste frågan, alltså reglerna för marknadsmekanismen.

Pia Björkbacka är internationell expert på FFC.

– Länderna verkar inte vara intresserade av att verkställa Parisavtalet på ett ambitiöst sätt. I stället för att minska utsläppen av växthusgaser koncentrerar de sig på att driva handel med utsläpp och göra pengar. Inte heller de mänskliga rättigheterna, den sociala rättvisan eller vetenskapen respekterades under de här förhandlingarna, konstaterar Pia Björkbacka som är internationell expert på FFC.

Under förhandlingarna i Madrid ansvarade Björkbacka för den globala fackföreningsrörelsen ITUC:s uppföljning av marknadsmekanismen.

I slutdokumentet från förhandlingarna noteras behovet av att minska utsläppen samt klyftan mellan målen och de avtalade utsläppsåtgärderna. Också ländernas behov av att planera finansieringen och effektivera de nationella energi- och klimatstrategierna nämns i slutdokumentet.

– Allt det här är självklarheter och inget som förtjänar beröm. Ett litet tack kan man ändå framföra för att det gick att nå en överenskommelse kring en jämställdhetsplan och en verksamhetsplan som ska bedöma de sociala rättigheterna i samband med klimatåtgärderna, såsom en rättvis omställning och anständiga jobb, påpekar Vesa Vuorenkoski som är chef för samhällsfrågor på Akava.

– Det här resultatet betyder att trycket på nästa års förhandlingar ökar. Trycket ökar också genom de klimatprotester som fackförbund, unga och medborgarorganisationer ordnar för att kräva rättvisa klimatåtgärder och trygghet för arbetstagarna, säger Leila Kurki.

Vid klimatmötet i Glasgow nästa år har man inte råd att misslyckas. Senast där ska Parisavtalets parter uppdatera sina åtaganden för att minska utsläppen fram till år 2030.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.