Löntagarnas köpkraft ökade tack vare lönehöjningar och förbättrad sysselsättning – FFC:s chefsekonom: Höstens avtalsrörelse kan stöda den positiva utvecklingen

Löntagarnas köpkraft, alltså de disponibla reella inkomsterna, ökade med tre procent i fjol. Den gynnsamma utvecklingen fortsätter också i år och köpkraften förväntas öka med 2,4 procent. Det bedömer kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling (Tukuseto) i en färsk rapport.
25.06.2019 10:49
FFC
Enligt rapporten från kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling (Tukuseto) har Finlands kostnadskonkurrenskraft förbättrats avsevärt de senaste åren. Foto: Patrik Lindström

Den starka ekonomiska tillväxten och den ökade efterfrågan på arbetskraft gjorde att antalet sysselsatta i fjol ökade med 2,7 procent jämfört med året innan, samt att sysselsättningsgraden steg till 71,7 procent. Sysselsättningsgraden förväntas fortsätta stiga i år.

FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta anser att man i samband med de kollektivavtalsförhandlingar som inleds i höst måste sträva efter uppgörelser som bidrar till att sysselsättningen och köpkraften kan förbättras också i fortsättningen.

Löntagarnas nominella inkomster steg i fjol med 1,7 procent. I år beräknas inkomstnivån stiga med 2,7 procent.

Enligt rapporten har Finlands kostnadskonkurrenskraft förbättrats avsevärt de senaste åren.

– För att den gynnsamma utvecklingen ska fortsätta måste produktiviteten förbättras snabbare. Därför borde regeringen satsa på i synnerhet investeringar som stöder tillväxten, säger Kaukoranta och lyfter fram behovet av investeringar inom infrastruktur, forskning, utveckling och utbildning.

I rapporten om lönebildningen har kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling utrett utsikterna för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften kommer att utvecklas.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.