Lokala avtal ger inte automatiskt fler jobb – "Diskussionen om att utöka det lokala avtalandet handlar minst lika mycket om politiska som ekonomiska motiv"

Det finns inte vetenskapliga belägg för att ett utökat lokalt avtalande leder till fler jobb och bättre sysselsättning. Det konstaterar Ismo Kokko från FFC, som hänvisar till en färsk utredning om lokala avtal.
20.02. 12:20
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

Arbets- och näringsministeriet har gjort en utredning (på finska) där man bland annat sammanfattar den forskning som har gjorts kring lokala avtal. Slutsatsen är att det i forskningslitteraturen inte finns belägg för att lokala avtal har en direkt effekt på sysselsättningen.

– Det är alltså befogat att konstatera att diskussionen om att utöka det lokala avtalandet handlar minst lika mycket om politiska som ekonomiska motiv, konstaterar Ismo Kokko, som är expert på anställningsvillkor på FFC, i ett blogginlägg (på finska).

Kokko konstaterar att förhoppningen om att lokala avtal skulle leda till bättre sysselsättning grundar sig på att lokala avtal anses förbättra produktiviteten på lång sikt, och att det i sin tur skulle leda till fler arbetstillfällen.

På företagsnivå kan den förbättrade produktiviteten leda till både större lönehöjningar och större utdelning till ägarna.

Ismo Kokko är expert på anställningsvillkor på FFC.

– Däremot är det inte säkert att företagsledningen fattar investeringsbeslut och medvetet strävar efter att få företaget att växa och på det sättet förbättrar sysselsättningen, påpekar Ismo Kokko.

Arbetsgivarsidan strävar efter större flexibilitet på den lokala nivån, och enligt Kokko innebär det att företagen vill kunna underskrida de minimivillkor som har slagits fast på branschnivå.

– I vissa fall kan det här vara en gemensam möjlighet, men utan en organiserad modell som man har kommit överens om i kollektivavtalet, finns det en risk för icke-önskade bieffekter, säger Kokko.

Han påpekar att facket är bekymrat över att ett utökat lokalt avtalande ska leda till att lönerna sjunker och arbetstagarnas utkomst försämras, i synnerhet utanför kollektivavtalen.

Och när allt finländare flyttar till de större städerna och de regionala klyftorna därför ökar, så är risken stor att de lokala avtalen försämrar villkoren framför allt i de regioner som hör till förlorarna.

– Det är troligt att de lokala avtalens effekt på utkomsten i framtiden kommer att synas mer i Enontekis än i Esbo. Det är viktigt att ta hänsyn till det här när man fattar de politiska besluten, konstaterar Ismo Kokko i sitt blogginlägg.

För tillfället jobbar flera expertgrupper med att fram åtgärder som kan förbättra sysselsättningen. En av arbetsgrupperna tar ställning till frågan om lokala avtal. Ismo Kokko är FFC:s representant i den arbetsgruppen.

– När arbetsgruppen under våren funderar på hur man kan utöka det lokala avtalandet, är det viktigt att också fästa större uppmärksamhet vid de negativa bieffekterna. Finland har också tidigare nått större framgång genom balanserade slutresultat, än genom att rusa från en ytterlighet till en annan.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.