Ledaren: En lönsam investering

20.09.2017 08:30
LÖNTAGAREN

I Finland har regeringen de senaste åren skurit ner i arbetslöshetsskyddet, utbildningen och resurserna till arbets- och näringsbyråerna. Därefter har man klagat över att arbetslösheten fortfarande är hög och att arbetslösa inte får jobb – och så har man skurit ner lite till.

I Danmark går ekonomin på högtryck och arbetslösheten är låg. Danmark har redan länge haft ett generöst arbetslöshetsskydd och en aktiv arbetsmarknadspolitik som innebär att man satsar enorma summor – antagligen mest i världen – på att arbetslösa ska hitta jobb.

– Det är en lönsam investering, säger Tine Hansen till Löntagaren. Hon är teamledare på jobbcentret, det vill säga den lokala arbets- och näringsbyrån, i Köpenhamnsförorten Gladsaxe.

Enligt henne har de danska politikerna insett att mer pengar till jobbcentren gör att de arbetslösa snabbare kommer tillbaka ut i arbetslivet, vilket i sin tur leder till att samhället i längden sparar pengar.

I det här numret av Löntagaren har vi tittat närmare på den danska flexicurity-modellen. Ordet flexicurity är en sammanslagning av flexibility (flexibilitet) och security (trygghet). Tryggheten består av det ovan nämnda generösa arbetslöshetsskyddet och de högklassiga tjänsterna åt arbetslösa. Myntets baksida är flexibiliteten, som innebär att arbetsgivarna i Danmark har lätt att säga upp – men å andra sidan också lätt att anställa – arbetstagare. Det här har lett till att en tredjedel av arbetskraften varje år byter jobb. I den siffran ingår både de som byter på eget initiativ och de som blir uppsagda.

I Danmark kan också facket acceptera att det är lätt att säga upp arbetstagare, eftersom samhället hjälper dem som förlorar jobben att komma tillbaka in i arbetslivet. Och i väntan på att de hittar jobb igen får de en arbetslöshetsdagpenning som för låg- och medelinkomsttagare är högre än i Finland och som dessutom betalas ut under en betydligt längre period.

Vi kanske inte kan önska oss att den danska modellen som sådan införs i Finland. Men förhoppningsvis kan vi ta lärdom av det som bland annat Tine Hansen på jobbcentret i Gladsaxe konstaterar – de pengar som samhället investerar i arbetslöshetsskydd, utbildning och arbetskraftspolitiska tjänster betalar sig tillbaka med god avkastning.

Jonny Smeds

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.