Krisen har fått många att inse varför facket behövs – "Till en god personlig beredskap hör medlemskap i ett fackförbund"

Den ekonomiska krisen som har orsakats av coronaviruset har fått löntagarna att vakna till och söka trygghet hos fackförbunden – både i Finland och i andra länder. Många har nu insett varför fackföreningsrörelsen behövs, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta i ett blogginlägg.
02.04. 12:04
LÖNTAGAREN
Det lönar sig att gå med i facket genast när man börjar jobba – inte när krisen redan är ett faktum. Foto: iStock

– Medlemsansökningarna strömmar nu in till fackförbunden. Hjälp, råd och stöd får man så klart genast när medlemskapet är i skick. Och det är tryggare att vara en i gruppen till exempel när man står inför samarbetsförhandlingar, påpekar Jarkko Eloranta i ett blogginlägg på FFC:s webbplats (på finska).

Men när krisen redan är ett faktum är det sent att börja fundera på det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet, som man får när man går med i en arbetslöshetskassa samtidigt som man ansluter sig till facket. Lagen slår fast att man måste uppfylla det så kallade arbetsvillkoret innan man får rätt till inkomstrelaterad dagpenning. I normala fall betyder det att man ska ha varit medlem och jobbat i 26 veckor, alltså ett halvår. Under den pågående krisen har arbetsvillkoret tillfälligt förkortats till 13 veckor.

– Det skulle ha varit klokt att bli medlem redan när anställningen börjar. Inte tar man heller en brandförsäkring när elden redan är lös i torpet, konstaterar Eloranta.

Viktigt att vara beredd

Jarkko Eloranta påpekar att en kris leder till att man inser värdet av gemenskap och kollektivt agerande.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Foto: Patrik Lindström / FFC

– Vi är alla tvungna att ändra på våra liv, så att vi alla ska kunna ha det tryggare. Ju bättre vi kan agera tillsammans, desto snabbare klarar vi oss ur krisen och desto mindre blir lidandet.

Därför förhandlade centralorganisationerna på arbetsmarknaden fram ett krispaket med lättnader för företagen och ökad trygghet för dem som sägs upp eller permitteras.
 
– Fackföreningsrörelsen försvarade och förbättrade löntagarnas utkomst, samtidigt som näringslivet drev företagens intressen. På det här sättet kunde vi nå en uppgörelse där vi beaktar oron och behoven hos båda parterna, säger Jarkko Eloranta.

Han påpekar att det i kristider talas mycket om beredskap. Staten ska vara beredd och organisationerna ska vara beredda, men det samma gäller också de enskilda medborgarna.

– Alla borde ha ett tillräckligt hemförråd, så att man klarar sig i 72 timmar – alltså mat och dryck i lager. Till en god personlig beredskap hör medlemskap i ett fackförbund. En ny pandemi kommer förhoppningsvis inte inom den närmaste tiden, men det finns många förändringar och utmaningar i arbetslivet och på arbetsplatserna. Det bästa sättet att göra sig beredd på dem är att gå med i facket redan den dag då man börjar jobba.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.