Karoliina Huovila blir expert på anställningsvillkor på FFC

Juristen Karoliina Huovila har utsetts till expert på anställningsvillkor på fackcentralen FFC. Hon har senast jobbat som arbetsmarknadsdirektör på det Akava-anslutna förbundet Privatsektorns chefer och specialister YTY.
29.09.2020 08:11
FFC
Karoliina Huovila har valts till expert på anställningsvillkor på FFC. Kuva Mika Pakarinen.

Karoliina Huovila är juris magister till utbildningen och hon har bred erfarenhet av avtalsfrågor och förhandlingar. På FFC kommer hon bland annat att ansvara för att utveckla och koordinera kollektivavtalsverksamheten, utveckla avtalssystemet och bereda FFC:s syn på lönepolitiken. Huovila kommer att representera FFC i den arbetsgrupp som funderar på hur förutsättningarna för lokala avtal kan utvecklas.

– Det blir trevligt att få utveckla kollektivavtalsverksamheten inom FFC på centralorganisationsnivå. Det allt tuffare arbetslivet innebär en utmaning för hela det finländska samhället och arbetsmarknaden, och det här syns också i avtalsverksamheten, oavsett om det handlar om kollektivavtal eller lokala avtal. Vårt viktiga uppdrag är att se till att vi, mitt i allt det här, kan trygga rättvisa anställningsvillkor för alla, säger Karoliina Huovila.

– Den samhälleliga diskussionen sporrar oss att hitta lösningar på de viktiga arbetsmarknadsfrågorna. Det här arbetet tar jag mig gärna an. Det är också trevligt att få återvända till Hagnäs där jag i tiderna inledde min karriär.

Huovila är väl insatt i avtalsfältet inom FFC. Hon jobbade nämligen som arbetsmarknadsexpert och jurist på Servicefacket PAM åren 2006–2018.

Karoliina Huovila börjar jobba på FFC den 12 oktober.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.