Kampanjen #klimatgärningNU uppmanar arbetstagarna att agera mot klimatförändringen – den 1 april är dagen för klimatgärningar på arbetsplatserna

Aktiva inom fackcentralen FFC vill ta ställning till klimatförändringen. Därför har en grupp aktiva, tillsammans med FFC, har startat kampanjen #klimatgärningNU. Fackföreningsrörelsen har alltid hör till de första som har tagit sig an att lösa stora samhälleliga utmaningar. Därför är det naturligt att facket agerar också i klimatfrågan.
10.03.2020 09:25
LÖNTAGAREN

De klimatgärningar vi gör hemma är viktiga, men ungefär en tredjedel av dagen är vi på jobbet. Samtidigt är det ofta de klimatgärningar som görs på arbetsplatserna som har störst effekt, och därför vill kampanjen #klimatgärningNU lyfta fram arbetstagarnas roll i kampen mot klimatförändringen.

Den 1 april är dagen för klimatgärningar

Kampanjen kulminerar den 1 april 2020, som är gärningarnas dag. Då utför arbetstagare runt om i Finland klimatgärningar med anknytning till det egna jobbet, och publicerar sina gärningar på sociala medier under hashtaggarna #klimatgärningNU och #ilmastotekoNYT.

Varje gärning är utformad av och för den som utför gärningen, och därför är gärningen lämpligt stor. Målet med dagen är att visa att arbetstagarna är viktiga aktörer på den egna arbetsplatsen, och att facket är en betydande kraft i kampen mot klimatförändringen.

Anslut dig till kampanjen genom att kontakta de kampanjaktiva på din arbetsplats, eller via webbplatsen www.ilmastotekonyt.fi (på finska). På webbplatsen kan du meddela att du stöder kampanjen genom att fylla i dina kontaktuppgifter. Du kan uppge din klimatgärning genast eller senare.

Varför deltar facket i kampen mot klimatförändringen?

FFC:s medlemsundersökning visar att 83 procent av fackförbundens medlemmar i ålder  anser att klimatförändringen är ett mycket eller rätt allvarligt problem. Av medlemmarna håller 77 procent helt eller delvis med om att det är viktigt att fackförbunden agerar i kampen mot klimatförändringen. 

FFC har också gjort en enkät bland förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige (på finska) som visar att man på ungefär en fjärdedel av arbetsplatserna har tagit hänsyn till klimatförändringen i beslutsfattandet eller verksamheten. De vanligaste åtgärderna handlar om klimatvänliga förfaringssätt, till exempel att man sorterar sopor, har gjort belysningen mer energisnål eller serverar vegetarisk mat.

Det är ändå ovanligt att arbetsgivarnas och personalens representanter sinsemellan har diskuterat vad arbetsplatsen kan göra för att motverka klimatförändringen. Av dem som svarade på enkäten uppger 72 procent att personalen eller deras förtroendevalda representanter inte har fått vara med om att fatta beslut om miljöåtgärder.

Läs mer om klimatfrågor:

 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.