Jarkko Eloranta: Omställningsskyddet kräver påtagliga förbättringar för att sysselsättningsmålet ska uppnås

Arbetsgivarnas ansvar för omställningsskyddet måste breddas och uppsättningen av omställningsmetoder utökas för att så många uppsagda som möjligt ska kunna sysselsätta sig snabbt igen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.
24.05.2018 14:39
FFC
Arbetsgivarnas ansvar för omställningsskyddet måste breddas, säger Jarkko Eloranta.

– Den omställningsutbildning som bekostas av det uppsägande företaget bör förlängas från 1 månad till 2 månader och utvidgas till att omfatta företag som sysselsätter över 10 personer i stället för över 30, säger Eloranta.

Arbetstagare vars anställning har varat över fem år är berättigade till omställningsskyddet. FFC vill sänka denna gräns till två år. Dessutom ska det omställningsbidrag som arbetsgivaren betalar också kunna användas för betalning av lönekostnaderna på den nya arbetsplatsen. 

Jarkko Eloranta framhäver att alla – förutom arbetstagarna även arbetsgivarna och samhället – har nytta av ett förbättrat omställningsskydd.

– Kontinuerlig kompetensutveckling på arbetsplatserna, förbättringar i omställningsskyddet och en påtaglig höjning av tillgången och kvaliteten på tjänsterna för arbetslösa är förutsättningar för att uppsagda personer ska sysselsätta sig snabbare, verksamheten på arbetsmarknaden bli smidigare och sysselsättningen öka i enlighet med regeringens mål. 

Tilläggdagarna inom arbetslöshetsskyddet behövs – äldre personer beskattas hårdast av aktiveringsmodellen 

Enligt färska uppgifter verkar det som om nedskärningarna enligt aktiveringsmodellen hårdast drabbar arbetslösa över 55 år. 

Jarkko Eloranta

– Om det visar sig att läget för arbetslösa över 55 år verkligen är så dåligt som man kan anta utifrån de senaste uppgifterna, måste vi bevara äldre arbetslösas rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning.

I anslutning till pensionsreformen kom man överens om att en förlängning av tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa ska ses över 2019. 

För närvarande utnyttjas tilläggsdagarna av ca 10 000 personer och antalet har inte minskat nämnvärt på senare år även om arbetslösheten sjunker.

– Vi måste trygga en skälig utkomst för äldre arbetslösa genom att bevara tilläggsdagarna, om utredningarna visar att äldre arbetslösa har svårt att få arbetskraftstjänster eller jobb, understryker Eloranta.

Läs också: FFC:s representantskaps budskap till regeringen: De försämrande arbetsvillkorens tid är förbi

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.