Hur stor lön ska man få och vilka tillägg och ersättningar ska arbetsgivaren betala? Fackets Sommarjobbarinfo svarade på många frågor om lönen

De vanligaste frågorna som sommarjobbarna grubblade över i år gällde lön och lönefordringar. Därtill fick de fackliga centralorganisationernas tjänst Sommarjobbarinfo svara bland annat på frågor om arbetstid, arbetsavtal och hur ett anställningsförhållande kan avslutas.
07.09.2021 10:34
LÖNTAGAREN
Salla Hakoköngas har under sommaren hjälpt unga som tar sina första steg i arbetslivet. Foto: Patrik Lindström

– De som kontaktade fackets Sommarjobbarinfo undrade ofta vilken lön de borde få i ett visst jobb eller om arbetsgivaren har betalat rätt lön. Många frågor gällde också till exempel kvällstillägg och söndagsersättningar, eller om tilläggen och ersättningarna får inkluderas i timlönen, berättar sommarjobbarrådgivaren Salla Hakoköngäs.

De vanligaste arbetstidsrelaterade frågorna handlade om arbetstiden, vilotiderna eller vad som gäller när arbetsgivaren gör upp eller ändrar arbetsskiftsförteckningen.

Tjänsten Sommarjobbarinfo upprätthålls av de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK, och betjänade i år från början av maj till slutet av augusti. I år kontaktades tjänsten sammanlagt 234 gånger, vilket är något mer än i fjol. Oftast var det sommarjobbarna själva som kontaktade rådgivningen, men också närstående och i viss mån arbetsgivare tog kontakt med tjänsten.

– Rådgivningen kontaktades sommarjobbare inom många olika branscher. Flest frågor kom det från de servicebranscher som också sysselsätter många unga, såsom handeln samt turism-, restaurang- och fritidstjänsterna, säger Salla Hakoköngäs.

Hakoköngäs påpekar att man inte tillräckligt kan betona vikten av att vara insatt i två viktiga avtal i arbetslivet – arbetsavtalet och kollektivavtalet.

– Man kan undvika många oklarheter och problemsituationer i arbetslivet bara man omsorgsfullt ingår ett skriftligt arbetsavtal och frågar om eventuella oklara punkter innan man skriver under, samt tar reda på vilket kollektivavtal som ska tillämpas och vika de centrala villkoren i kollektivavtalet är. Om man dessutom i tid kommer ihåg att bli medlem i fackförbundet i den egna branschen, så kommer man säkert att klara sig bra i arbetslivet.

Löntagarorganisationernas gemensamma rådgivning betjänade i år sommarjobbare för sjuttonde gången.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.