Hur ändras tilläggsdagarna inom arbetslöshetsskyddet och tryggheten för personer över 55 år?

Sanna Marins regeringen fattade den 17 december beslut om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland personer över 55 år. Vad innebär åtgärderna? Vi har svarat på fyra frågor om tilläggsdagarna, omställningsskyddet och utkomsten för personer över 55 år.
18.12.2020 13:06 Uppdaterad 13.12.2021 15:40
FFC
Foto: Patrik Lindström

Vad innebär tilläggsdagarna inom arbetslöshetsskyddet?

Äldre arbetstagare som blir arbetslösa kan få arbetslöshetsdagpenning tills de går i ålderspension. Med tilläggsdagarna (den så kallade pensionsslussen) avses den del som överskrider maximitiden med arbetslöshetsdagpenning, som är 500 dagar.

Vem har i fortsättningen rätt till tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet?

Tilläggsdagarna inom arbetslöshetsskyddet avskaffas inte för de arbetslösa som redan är inne i den så kallade pensionsslussen.

Åldersgränsen för tilläggsdagarna höjs år 2023 och 2024. Arbetstagare som är födda 1965 eller senare har inte längre rätt till tilläggsdagar inom omställningsskyddet.

I tabellen nedan kan du se rätten till tilläggsdagar enligt födelseår.

Hur tryggas utkomsten för de arbetslösa som inte har rätt till tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet?

Utkomsten för arbetslösa som inte har rätt till tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet tryggas också i fortsättningen genom specialbestämmelser, eftersom det är svårt för äldre arbetslösa att få jobb. Genom bestämmelserna säkerställer man att de arbetslösa inte blir utan arbetslöshetsdagpenning och i stället börjar omfattas av arbetsmarknadsstödet. Regeringen har inte ändrat de här specialbestämmelserna.

  • Arbetslösa som är över 58 år har rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd i 500 dagar, vilket är mer än yngre arbetslösa. De omfattas också av en skyddsregel som innebär att storleken på det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet beräknas utgående från den tidigare lönen. Om lönen från garanterat arbete blir lägre än lönen från det tidigare anställningsförhållandet, sänks inte storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen.
  • Arbetslösa som är över 57 år och inte hittar ett nytt jobb eller ett jobb med lönesubvention har subjektiv rätt till garanterat arbete som ordnas av kommunen, när de har uppnått maximitiden med arbetslöshetsdagpenning.  Genom garanterat arbete kan de arbetslösa förnya arbetsvillkoret och därmed behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning.
  • Arbetslösa som är över 60 år kan också förnya arbetsvillkoret genom att delta i tjänster som arbets- och näringsbyrån ordnar.
  • Dessutom får arbetsgivare som anställer arbetssökande som är över 55 år och har varit utan arbete i två år, rätt till lönesubvention på 70 % i två månader och för 25 timmar i veckan.

Vad innebär det nya omställningsskyddet för personer över 55 år?

Personer över 55 år får ett nytt, eget omställningsskydd, utöver det nuvarande omställningsskyddet. Regeringen har endast dragit upp riktlinjerna för det nya omställningsskyddet. De mer detaljerade bestämmelserna ska beredas på trepartsbasis tillsammans med löntagar- och arbetsgivarorganisationerna.

  • Det nya omställningsskyddet gäller alla arbetstagare över 55 år som sägs upp och som har varit anställda hos samma arbetsgivare i mer än fem år.  Det gäller också uppsagda vid företag med under 30 anställda. 
  • Uppsagda har rätt att få utbildning till ett värde som motsvarar två månaders lön. Dessutom har de rätt att få en uppsägningsersättning som motsvarar en månads lön.
  • Personer över 55 år som sägs upp har rätt till längre sysselsättningsledighet. Ledigheten kan användas till att göra sin kunskapskartläggning och kartläggning av arbetsförmågan samt inleda utbildningen som ordnas inom ramen för omställningsskyddet.
  • De arbetsgivare som säger upp personal betalar en avgift för omställningsskyddet till Sysselsättningsfonden. Resten av kostnaderna för det nya omställningsskyddet finansieras genom att höja arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift.

Uppdaterad 13.12.2021 kl. 15.40: Beredningen av lagstiftningen har framskridit och helheten har sänts på remiss. I regeringens utkast till proposition föreslås att uppsägningsersättningen ska betalas av arbetslöshetskassorna och FPA. Däför har den andra punkten i listan i slutet av artikeln uppdaterats så att det inte längre står att ersättningen skulle betalas av Sysselsättningsfonden.

Läs också: Omställningsskyddet och förutsättningarna för äldre att fortsätta jobba måste ytterligare stärkas

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.